Vakantieattest

Ben je werknemer of werkloos en heb je een vakantieattest ontvangen? Laat dit attest dan invullen door je werkgever of werkloosheidskas. Bezorg het vakantieattest ingevuld terug. Helan mag voor een openstaand saldo vakantiedagen geen vervangingsinkomen uitkeren. We hebben je ingevuld vakantieattest nodig om te weten hoeveel verlofdagen je nog hebt.

Wat is een vakantieattest?

Heb je voor het einde van het vakantiejaar nog een aantal vakantiedagen over? Kan je die vakantiedagen niet opnemen door arbeidsongeschiktheid? Dan bezorgt Helan Ziekenfonds jou automatisch een vakantieattest. Het ziekenfonds mag namelijk voor het openstaande saldo vakantiedagen geen vervangingsinkomen uitkeren. Het gaat om volgende vakantiedagen:

 • wettelijke vakantiedagen
 • bijkomende vakantiedagen die aanleiding geven tot het uitbetalen van vakantiegeld of loon
 • vakantiedagen waarop je recht hebt volgens je arbeidsovereenkomst

De werkgever kan het vakantieattest op papier invullen of de gegevens via een elektronische stroom rechtstreeks aan ons ziekenfonds bezorgen. Bezorg het ingevulde vakantieattest tijdig terug aan Helan Ziekenfonds of laat je werkgever ons de gegevens op tijd bezorgen via de elektronische stroom.

Ben je werkloos? Laat het vakantieattest invullen op papier door je werkloosheidskas.

Als we het vakantieattest te laat ontvangen, dan kunnen we het aantal dagen vakantie niet berekenen. Er zullen dan automatisch 24 dagen van je uitkering in december worden afgehouden.

Volg je dossier op

Via Mijn Helan volg je de betalingen van je uitkering op.

Wanneer ontvang je het vakantieattest?

Wanneer je het vakantieattest ontvangt, hangt af van je statuut:

 • Ontvangen het in te vullen vakantieattest in het najaar.
 • Kunnen zelf de voorkeurperiode  voor de inhouding van de vakantiedagen vermelden op het document.
 • Ontvangen het in te vullen vakantieattest vanaf de maand juli.
 • Kunnen zelf de voorkeurperiode voor de inhouding van de vakantiedagen vermelden op het document.
 • Ontvangen het in te vullen vakantieattest in het najaar.
 • Kunnen geen voorkeurperiode voor de inhouding van de vakantiedagen doorgeven. Het gebeurt sowieso in december of tijdens de laatste uitbetalingsperiode van het vakantiejaar.
 • Ontvangen het in te vullen vakantieattest in het najaar.
 • Kunnen zelf de voorkeurperiode  voor de inhouding van de vakantiedagen vermelden op het document.

Hoe vakantieattest invullen en bezorgen?

Wij bezorgen je het vakantieattest.

Je ontvangt het vakantieattest automatisch van Helan. Heb je het niet ontvangen of heb je een nieuw exemplaar nodig? Download het vakantieattest. 

Heb je het vakantieattest ontvangen? Laat het dan zo snel mogelijk invullen door je werkgever of werkloosheidskas.

Bezorg het onmiddellijk terug aan Helan. Je kan het document digitaal opladen via Mijn Helan, of per post sturen naar Helan Onafhankelijk Ziekenfonds - Dienst arbeidsongeschiktheid, Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk . Of je werkgever kan het vakantieattest via elektronische stroom invullen.

Praktische vragen en antwoorden

Je bent verplicht om je wettelijke verlof bij je werkgever op te nemen tussen 1/1 en 31/12 van het vakantiejaar. Of het verlof moet afgehouden worden van je werkloosheidsuitkering.

Kan je dit verlof niet opnemen vóór 31/12 door je arbeidsongeschiktheid, dan is het ziekenfonds verplicht om het saldo aan vakantiedagen af te houden van je arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wij mogen voor het openstaande saldo aan vakantiedagen namelijk geen vervangingsinkomen uitkeren. Voor de gemiste verlofdagen krijg je immers al een vergoeding:

 • als bediende moet jouw werkgever het saldo aan vakantiegeld uitbetalen op het einde van het jaar. 
 • als arbeider werd je vakantiegeld al betaald door de vakantiekas* in mei/juni van dit jaar.

Zonder de correcte informatie, gaan wij ervan uit dat je nog al je vakantiedagen moet opnemen. Dan houden we dus het maximaal aantal, namelijk 24 dagen van je ziekte-uitkering, af in de maand december.

Waarom 24 dagen?
Een gemiddelde werknemer heeft recht op 4 weken vakantie, dit zijn 20 wettelijke dagen. Aangezien de meeste werknemers in een 5-dagenstelsel werken en het ziekenfonds in een 6-dagenstelsel betaalt, moeten wij deze 20 dagen omzetten naar een 6-dagenstelsel: 20 dagen x (6/5) = 24 dagen.

Op het vakantieattest moet dus het saldo aan verlofdagen/verlofuren of het aantal opgenomen verlofdagen/verlofuren genoteerd worden, NIET het bedrag dat je kreeg uitbetaald als vakantiegeld.

Zodra we het vakantieattest ontvangen, kunnen we jouw uitkering voor december herberekenen en correct uitbetalen.

*Vakantiekas = Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie (RVJ), Congemetal, Vacantex, ...

Aangezien de meeste werknemers in een 5-dagenstelsel werken en het ziekenfonds in een 6-dagenstelsel betaalt, moeten wij deze 20 dagen omzetten naar een 6-dagenweek: 20 dagen x (6/5) = 24 dagen. Zo komt men bijna elk jaar uit op de datum van 4/12. De berekening van je vakantiedagen is afhankelijk van je tewerkstelling.

Voltijdse tewerkstelling: voorbeeld
Volgens de Rijksdienst jaarlijkse vakantie of de werkgever heeft Jan recht op 10 vakantiedagen in het 5-dagenregime. Aangezien het ziekenfonds in een 6-dagenregime betaalt, moeten deze dagen omgezet worden. 

10 x (6/5) = 12 vakantiedagen in te houden

Deeltijdse tewerkstelling: voorbeeld
Opgelet dit is niet hetzelfde als een toegelaten activiteit!

Volgens de Rijksdienst jaarlijkse vakantie of de werkgever heeft Jan recht op 10 vakantiedagen. Jan is tewerkgesteld met een contract van 19/38 uren.

10 x (6/5) = 12 dagen vakantie 
12 dagen vakantie x (38/19) = 24 vakantiedagen in te houden

Op het eerste zicht lijken dit meer vakantiedagen dan een voltijdse tewerkstelling. Dit komt omdat je ziekte-uitkeringen ook voltijds uitbetaald worden in plaats van deeltijds.

Afronden van verlofdagen
Het ziekenfonds betaalt een uitkering in volle dagen. Een betaling voor halve dagen is niet mogelijk. Daarom worden de verlofdagen afgerond.  

Voorbeelden:

 • Saldo aan verlof is 12,4 dagen = 12 dagen
 • Saldo aan verlof is 12,5 dagen = 13 dagen

Hoe worden de vakantiedagen afgehouden?
Het saldo aan verlofdagen wordt retroactief afgehouden vanaf 31 december, zaterdag incluis.

Enkel de dagen waarop je een uitkering kunt ontvangen van het ziekenfonds, komen in aanmerking om verlofdagen af te houden. Het saldo aan verlofdagen kan dus nooit gelegd worden op een zondag, tijdens een periode van gewaarborgd loon, tijdens een periode van verbrekingsvergoeding of tijdens een periode van bouwverlofdagen betaald door de sector van het bouwbedrijf.

De periode ervoor wordt wel uitbetaald, op voorwaarde dat je voor deze periode erkend bent door de adviserende arts of maximaal 24 dagen verlof had in een 6 dagenweek. Sommige werknemers hebben namelijk ook bijkomende vakantiedagen of CAO-dagen bovenop hun 20 wettelijke dagen, waardoor wij dan meer dan 24 dagen moeten inhouden.

Het vakantieattest omvat alle wettelijke vakantiedagen, de bijkomende vakantiedagen en dagen verkregen door een collectieve arbeidsovereenkomst.

Wettelijke vakantiedagen kunnen nooit overgezet worden naar het volgende jaar. Dit geldt enkel voor extralegale dagen.

Je uitkeringsdossier opvolgen en beheren via Mijn Helan

 • opstarten van je uitkeringsdossier
 • opvolgen van de betaling van je uitkeringen
 • digitaal bezorgen van documenten voor je uitkeringsdossier
 • aanvragen van vakantie, werkhervatting, vrijwilligerswerk
 • en zoveel meer!

Opvolgen via Mijn Helan

Helan Onafhankelijk ziekenfonds is verzekeringsagent (n° CDZ 5006c) voor ‘MLOZ Insurance’, de VMOB van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, (RPR Brussel, 422.189.629, erkend onder nr. CDZ 750/01 voor de takken 2 en 18). Bekijk de infofiche en de algemene voorwaarden. Het Belgische recht is van toepassing op het verzekeringscontract. De looptijd van het contract is levenslang. Bij klachten contacteer je de klachtendienst van Helan Onafhankelijk ziekenfonds of de Ombudsman van de Verzekeringen. Voor meer informatie over de aansluiting bij dit/deze product(en) kun je terecht bij Helan Onafhankelijk ziekenfonds. Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk, 0411.696.011, RPR Antwerpen, www.helan.be.