Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid

In het eerste jaar dat je arbeidsongeschikt bent spreken we over 'primaire arbeidsongeschiktheid'. Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid val je onder 'invaliditeit'. Je ontvangt dan een invaliditeitsuitkering. 'Invaliditeit' is een term om te benoemen dat je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent. Dit heeft niks met een handicap of beperking te maken. 

Wat is invaliditeit? 

Wanneer je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent, krijg je het statuut 'invaliditeit'. Invaliditeit mag niet verward worden met een handicap of beperking. Dit is gewoon een wettelijke term om langdurige arbeidsongeschiktheid te benoemen. Je ontvangt vanaf het tweede jaar een invaliditeitsuitkering. Helan stuurt jou hiervoor op voorhand de nodige documenten door. Je hoeft dus zelf geen initiatief te nemen. 

Volg je dossier op

Via Mijn Helan volg je de betalingen van je uitkering op.

Waar invaliditeit aanvragen?

Je krijgt automatisch de status invaliditeit wanneer je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent. Het ziekenfonds neemt hierbij het initiatief. We sturen jou de nodige documenten op zodat we je invaliditeitsuitkering kunnen berekenen.

Hoeveel bedraagt de invaliditeitsuitkering?

De invaliditeitsuitkering wordt uitbetaald door je ziekenfonds. Voor werknemers en werklozen hangt het bedrag af van je laatste brutoloon en je gezinstoestand:

  • Met gezinslast: 65% van het gemiddeld dagloon (met een plafond)
  • Alleenstaande: 55% van het gemiddeld dagloon (met een plafond)
  • Samenwonende: 40% van het gemiddeld dagloon (met een plafond)

De invaliditeitsuitkering voor zelfstandigen is een vast forfaitair dagbedrag. Hoeveel de uitkering bedraagt, hangt af van je gezinstoestand, en van het feit of je al dan niet je bedrijf stopzet. 

Je kan ook aanspraak maken op extra premies, zoals de inhaalpremie en forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden.

Meer over inhaalpremie  Meer over hulp van derden

Waar heb ik recht op tijdens mijn invaliditeitsuitkering?

Als je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent, maak je ook aanspraak op:

  • sociaal telefoon-, gsm- of internettarief
  • huurvermindering voor sociale woningen
  • belastingvermindering (inkomsten en onroerende voorheffing)
  • vlaamse huursubsidie of installatiepremie
  • vermindering successierechten

Voor sommige voordelen volstaat het dat je een attest van 66% arbeidsongeschiktheid kan voorleggen. Dit attest kan je aanvragen bij ons. Andere voordelen hebben bijkomende voorwaarden.

Is de invaliditeitsuitkering belastbaar?

Op de invaliditeitsuitkering wordt op voorhand geen bedrijfsvoorheffing afgehouden. Toch is de invaliditeitsuitkering niet belastingvrij. De afrekening gebeurt bij de belastingaanslag van het jaar daarop. Via voorafbetalingen vermijd je een hoge belastingfactuur.

Meer over belastingsaangifte

Je uitkeringsdossier opvolgen via Mijn Helan

Wil je weten of alles in orde is voor de uitbetaling van je ziekte-uitkering? Bekijk het in Mijn Helan. Volg daar de status van je dossier en zie meteen of er een uitkering werd gestort. 

Opvolgen via Mijn Helan