Kinderen

Van kinderbijslag naar Groeipakket. Wat betekent dat voor jouw gezin?

De Vlaamse kinderbijslag werd in 2019 omgedoopt tot Groeipakket. De regionalisering van het kinderbijslagsysteem was een mooie gelegenheid voor een nieuwe aanpak. Voor kinderen die voor 2019 geboren zijn, verandert er niets. Tenzij ze recht hebben op extra ondersteuning uit het Groeipakket. Kinderen die geboren zijn na 2019 krijgen een Groeipakket. Zij krijgen bijvoorbeeld hetzelfde basisbedrag ongeacht het hoeveelste kind binnen het gezin ze zijn.

Maximale groeikans voor elk kind

In het oude kinderbijslagsysteem was het basisbedrag afhankelijk van de leeftijd en het aantal kinderen binnen het gezin. Met het Groeipakket krijgt elk kind een gelijkwaardig maandelijks basisbedrag van € 171,49. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd in september. Als het leven duurder wordt, krijg je dus iets meer.

Het Groeipakket is veel meer dan een maandelijks bedrag op je rekening. Het staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin. Het moet gezinnen maximaal de kans geven om elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien.

Wat zit er in een Groeipakket?

De kinderbijslag kreeg in Vlaanderen niet alleen een nieuwe naam, de bedragen zijn ook anders. Waaruit kan een Groeipakket bestaan? En waar heb je recht op? Een overzicht.

Een startbedrag en een basisbedrag voor elk kind

De belangrijkste onderdelen van een Groeipakket zijn het startbedrag en het basisbedrag. Daar heeft elk kind in Vlaanderen recht op. 

Kinderen die geboren zijn voor 2019, behouden hun bedrag.

Voor elke geboorte of adoptie na 2019 krijg je € 1.190,68 als startbedrag en een maandelijks basisbedrag van € 171,49.

Extra ondersteuning voor wie het nodig heeft

  • Het Groeipakket ondersteunt kwetsbare kinderen door extra premies of toeslagen
  • Kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben kunnen rekenen op een sociale toeslag. Het bedrag hangt af van het gezinsinkomen en het aantal kinderen.
  • Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte krijgen een zorgtoeslag. Het bedrag is afhankelijk van de aandoening. 
  • Als minstens één van de ouders overleden is, krijgt een kind een (half)wezentoeslag
  • Pleegouders die kinderen opvangen in hun gezin krijgen een pleegzorgtoeslag van € 66,89 per maand. 

Het Groeipakket moedigt onderwijs aan met toeslagen

Met nieuwe premies zoals de kinderopvangtoeslag en de kleutertoeslag wil de overheid gezinnen aanmoedigen om kinderen van jongs af aan naar school te sturen. Dat geeft hen immers meer kansen in het leven.

  • Je krijgt een kinderopvangtoeslag van € 3,43 per dag per kind dat naar de kinderopvang gaat als het nog te jong is voor de kleuterschool. De opvang moet wel een vergunning van de Vlaamse Gemeenschap hebben en je mag er niet betalen op basis van je inkomen. 
  • Je krijgt een kleutertoeslag van € 140,72 voor kleuters die 3 jaar zijn en naar een kleuterschool gaan. Is je kleuter voldoende aanwezig? Dan wordt je beloond met een extra premie van € 140,72 zodra je kind 4 kaarsjes mag uitblazen. 
  • Je krijgt jaarlijks in augustus een schoolbonus of universele participatietoeslag voor elk kind. Het bedrag is afhankelijk van de leeftijd van je scholier.
  • De schooltoeslag of selectieve participatietoeslag vervangt de studietoelagen voor kleuter-, lager- en secundair onderwijs. Dit hoef je niet aan te vragen, maar zit mee in je Groeipakket als je er recht op hebt.

Kies zelf wie jouw Groeipakket uitbetaalt

Vroeger bepaalde je werkgever welk kinderbijslagfonds jouw kinderbijslag op je rekening stortte. Voortaan kies je zelf je Groeipakketuitbetaler. In Vlaanderen kan je kiezen uit 5 uitbetalers, waaronder MyFamily en Parentia. Je kan te allen tijde van fonds veranderen als je dat wil.

Heb je na het lezen van dit artikel nog een vraag over het Groeipakket? De Groeipakket-experten van MyFamily of Parentia weten vast het antwoord. Contacteer ze op de wijze die jij verkiest.

Deel dit artikel

Tags
Baby

Verder lezen

EHBO bij kinderen

EHBO baby's en kinderen

Als baby’s en peuters op verkenning gaan, ontsnappen ze al eens aan je aandacht, soms met builen of wonden tot gevolg. Hoe verzorg je een wondje bij je kind? Wanneer zoek je hulp?

Adoptieverlof, fijne tijd om samen een band op te bouwen

Proficiat met de komst van je kindje! Je hebt recht op adoptieverlof. Helan helpt je om je kind te verwelkomen met een adoptiepremie en andere voordelen en terugbetalingen.

7 tips voor propere melktanden

Baby's en kinderen vinden tanden poetsen niet altijd leuk. Deze 7 tips brengen daar verandering in.

Wat is het rotavirus?

Het rotavirus is niet zeldzaam. Bijna alle kinderen jonger dan 5 worden erdoor getroffen. Het is een besmettelijk virus, dat een infectie van maag en darm veroorzaakt, en koorts, diarree en braken geeft. Ook problemen met de vertering, en uitdroging komen voor.