Kinderen

De hervorming van de kinderbijslag naar het Groeipakket

De Vlaamse Kinderbijslag wordt hervormd naar het Groeipakket. Kinderen die nog geboren worden vóór 2019 krijgen hun kinderbijslag nog in de huidige (oude) regeling. Met het Groeipakket zal elk kind geboren in 2019, het maandelijks het basisbedrag van 160 krijgen. Ongeacht de rang in het gezin, of de leeftijd.

Maximale groeikans voor elk kind

In het huidige systeem hangt het bedrag af van het aantal kinderen dat het gezin vandaag al heeft. Hoe ouder de kinderen worden, hoe meer dit bedrag stijgt. Met het Groeipakket zal elk kind, geboren na 2019, het maandelijks basisbedrag van 160 euro krijgen, ongeacht de rang in het gezin, of de leeftijd.

Het Groeipakket maakt zich sterk dat het veel meer is dan dat: het staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin. Het moet gezinnen maximaal de kans geven om elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien.

Jo Vandeurzen

Vlaanderen grijpt hiermee de historische kans om elk kind een gelijkwaardige en sterke start aan het leven te bezorgen. We zetten daarbij ook extra in op gezinnen met jonge kinderen. Elk kind krijgt een eigen Groeipakket met financiële tegemoetkomingen die gezinnen maximaal de kans geeft elk kind te laten opgroeien en zich te ontplooien.

Een startbedrag en een basisbedrag voor elk kind

In het Groeipakket spreekt men over drie vaste bedragen. Deze gelden voor elk kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is. 

  • een startbedrag van 1.100 euro dat elk kind bij de geboorte (of adoptie) krijgt
  • het basisbedrag van 160 euro dat elk kind maandelijks krijgt
  • bij de start van het schooljaar ontvangt elk kind, afhankelijk van zijn of haar leeftijd, een jaarlijkse schoolbonus

Kinderbijslagfondsen

Vanaf 2019 is kinderbijslag een recht van het kind en er is er geen verschil meer naargelang het beroep van de ouders. Ouders kiezen dan zelf de instelling die hun kinderbijslag uitbetaalt. Is je kind geboren voor 2019, dan kan je pas zelf je uitbetaler kiezen vanaf 2020.

Momenteel zijn er twaalf kinderbijslagfondsen die instaan voor de uitbetaling van de kinderbijslag. Vanaf 2019 zijn dat er nog vijf: de publieke uitbetaler FONS (de opvolger van Famifed), en vier private uitbetalers die fusies zijn van bestaande kinderbijslagfondsen:

  1. Parentia (de samensmelting van Partena Professional, Future Generations en Attentia)
  2. Infino (het kinderbijslagfonds van Acerta en Securex)
  3. Kidslife Vlaanderen (opgericht door ADMB, Group S en Easypay Group)
  4. MyFamily (de nieuwe naam van Xerius Kinderbijslagfonds)

Vlaanderen zal de kinderbijslag betalen van gezinnen met kinderen die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn, ongeacht of de ouder(s) werken in Vlaanderen, Brussel of Wallonië. Indien een gezin verhuist van of naar Vlaanderen, Brussel of Wallonië, dan zullen voorrangsregels bepalen hoe lang een deelentiteit kinderbijslag blijft uitbetalen en vanaf wanneer de ontvangende deelentiteit de uitbetaling van de kinderbijslag op zich neemt.

Toeslagen als extra ondersteuning

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig om te groeien. Zo is er de participatietoeslag voor kinderen die naar de opvang gaan of school lopen. Hebben de ouders een laag inkomen, dan komen hun  kinderen in aanmerking voor een sociale toeslag. Voor wezen, pleegkinderen, en kinderen met een handicap of chronische ziekte kunnen ouders een zorgtoeslag krijgen.

Deel dit artikel

Tags
Baby

Verder lezen

EHBO bij kinderen

EHBO baby's en kinderen

Als baby’s en peuters op verkenning gaan, ontsnappen ze al eens aan je aandacht, soms met builen of wonden tot gevolg. Hoe verzorg je een wondje bij je kind? Wanneer zoek je hulp?

Adoptieverlof, fijne tijd om samen een band op te bouwen

Proficiat met de komst van je kindje! Je hebt recht op adoptieverlof. Helan helpt je om je kind te verwelkomen met een adoptiepremie en andere voordelen en terugbetalingen.

Wat is het rotavirus?

Het rotavirus is niet zeldzaam. Bijna alle kinderen jonger dan 5 worden erdoor getroffen. Het is een besmettelijk virus, dat een infectie van maag en darm veroorzaakt, en koorts, diarree en braken geeft. Ook problemen met de vertering, en uitdroging komen voor.

Buiten regent het vitamientjes

Een frisse neus halen doet deugd. En dat geldt ook voor baby’s. Een van de waarden waarin Helan Kinderopvang gelooft, is buiten spelen en natuurbeleving. Daar zijn heel wat initiatieven voor onder het motto 'Buiten regent het vitamientjes'.