News

1 op de 4 arbeidsongeschikte mensen zit thuis door psychosociale aandoening

1 op de 4 hoofddiagnoses bij de start van een arbeidsongeschiktheid betreft een psychosociale aandoening. Dat toont een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Uit diezelfde resultaten blijkt ook dat vooral een vrouwelijke bediende intreedt in arbeidsongeschiktheid omwille van burn-out, depressie of angststoornis.

Langer arbeidsongeschikt met burn-out of depressie

Uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat mensen met een psychosociale aandoening langere tijd arbeidsongeschikt zijn dan gemiddeld: personen met een depressie zitten gemiddeld 4 maanden thuis, mensen met een burn-out 3 maanden. Dat is langer dan bijvoorbeeld personen in arbeidsongeschiktheid omwille van hart- en vaatziekten.

De voornaamste cijfers

1 op de 4 hoofddiagnoses bij intrede in arbeidsongeschiktheid betreft een psychosociale aandoening. Dit neemt toe tot 40 % op 7 maanden en bij intrede in invaliditeit. Reden voor toename is de lange duurtijd van deze dossiers. Burn-out en depressie zijn op alle momenten de meest frequent gestelde diagnoses.

Bij bedienden beslaan psychosociale aandoeningen al bij intrede in arbeidsongeschiktheid ongeveer een derde van het totaal aantal diagnoses. Het aantal neemt toe tot 55 % op 7 maanden en bij intrede in invaliditeit. Dat is opmerkelijk hoger dan bij zelfstandigen en arbeiders. Bij zelfstandigen duurt het wel langer voor een dossier kan worden afgesloten en het aandeel zelfstandigen dat arbeidsongeschikt is door een burn-out of depressie neemt sterk toe na een half jaar en bij intrede in invaliditeit.

Vrouwen meer getroffen

Vrouwen worden in vergelijking met mannen als het ware dubbel getroffen door psychosociale aandoeningen. Ten eerste ligt bij vrouwen het aandeel van psychosociale aandoeningen bij intrede in arbeidsongeschiktheid op 30 % en bij mannen op 19 %. Ten tweede kennen dit soort dossiers een langere duurtijd bij vrouwen dan bij mannen. 

Jonge werknemers, tussen 20 en 40 jaar, lijken meer vatbaar om thuis te zitten met een burn-out dan hun oudere collega’s (30 %). Arbeidsongeschiktheidsdossiers gerelateerd aan psychosociale aandoeningen kennen echter een langere duurtijd naarmate personen ouder worden.

Preventie en investeren in welzijn van de werknemers

Arbeidsongeschiktheid verdient voldoende aandacht, ongeacht de reden waarom iemand niet kan gaan werken. Daarom zien de Onafhankelijke Ziekenfondsen dit als een prioriteit. “En dat gaat verder dan alleen arbeidsongeschiktheid omwille van psychosociale aandoeningen”, verduidelijkt Astrid Janssens, Adjunct Medisch Directeur bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

“Preventie is de beste remedie om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Dit geldt zeker voor burn-out, maar ook voor bijvoorbeeld bot- en spierziektes: het is zinvol voor bedrijven om meer preventieacties te organiseren. Investeren in optimale werkomstandigheden en in het welzijn van werknemers is een belangrijke voorwaarde in het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. Dankzij de reglementering voor de re-integratie op het werk zijn werkgevers zich hier meer bewust van: door de psychosociale arbeidsbelasting van werknemers te beperken, groeit een bedrijf.”

Meer info

Lees de volledige studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

 

Deel dit artikel

Verder lezen

Blog

Wat is het verschil tussen een psycholoog en een psychiater?

Heb jij behoefte aan iemand om mee te praten of heb je nood aan psychologische hulp? Dan kan een psycholoog of psychiater uitkomst bieden. Weet je niet zeker bij wie jij het beste terecht kunt voor hulp? Lees hieronder wat juist het verschil is tussen een psycholoog en een psychiater.

Blog

Zo herken je de symptomen van een depressie

Steeds meer mensen worden getroffen door een depressie. Volgens cijfers van Geestelijk Gezond Vlaanderen krijgt maar liefst 20 procent van de Belgische vrouwen en 10 procent van de mannen in hun leven te maken met een depressie. En ook bij jonge mensen, zoals bij studenten, komt depressie steeds vaker voor.

Blog

Wat als je kind denkt aan zelfmoord

Een kind dat aan zelfmoord denkt zet het leven op losse schroeven. Het leven van het kind zelf, maar ook dat van de ouders en het hele gezin. Hoe ga je daar als ouder mee om?

Blog

De Helan Luisterlijn geeft ook gehoor aan relationele problemen

Veel koppels hebben het vandaag razend druk met werk, de opvoeding van de kinderen, het huishouden, vrienden en familie bezoeken, vakanties boeken... Als al deze zaken geregeld en gepland zijn, dan pas komt de eigen partnerrelatie aan bod.