News

Wat is de rol van het ziekenfonds in de vaccinatiecampagne tegen COVID-19?

Bij Helan komt jouw gezondheid op de eerste plaats. Daarom ondersteunen wij, samen met alle andere Belgische ziekenfondsen*, de lopende vaccinatiecampagne tegen COVID-19.

Wat is de rol van de ziekenfondsen? 

De ziekenfondsen vervullen specifiek voor deze campagne de volgende opdrachten:

  1. Aanleveren van digitale contactgegevens van alle leden
  2. Aanleveren van het rijksregisternummer van leden die risicopatiënt zijn
  3. Algemeen sensibiliseren en informeren over COVID-19-vaccinaties 

1. Contactgegevens

De overheid zal jou per brief uitnodigen om je te laten vaccineren. Als Helan Onafhankelijk ziekenfonds beschikt over jouw gsm-nummer en/of e-mailadres, dan zal het die gegevens ook overmaken aan de vaccinatiedatabase van de overheid.  Op die manier kan je via je gsm-nummer en/of e-mailadres aanvullende informatie krijgen over je vaccinatie tegen COVID-19.

2. Risicopatiënten

De Hoge Gezondheidsraad heeft een aantal criteria vastgelegd om te bepalen wie risicopatiënt is en als gevolg daarvan meer kans heeft om in het ziekenhuis terecht te komen als hij besmet wordt met het coronavirus. Vanuit de criteria van de Hoge Gezondheidsraad detecteren de ziekenfondsen de risicopatiënten op basis van de gegevens over terugbetalingen van geneesmiddelen of medische behandelingen waarover ze beschikken. De selectie van de risicopatiënten gebeurt onder toezicht van de verantwoordelijke arts-directeur van Helan Onafhankelijk ziekenfonds. 

Indien je een risicopatiënt bent die in aanmerking komt voor een vervroegde vaccinatie, dan heeft Helan Onafhankelijk ziekenfonds jouw rijksregisternummer overgemaakt aan de vaccinatiedatabase van de overheid, overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst die door de verschillende regio's is bekrachtigd. In de vaccinatiedatabase komt dus alleen jouw rijksregisternummer. Er worden geen medische gegevens vanuit jouw dossier meegedeeld.

Wie een globaal medisch dossier heeft, kan ook door zijn huisarts gedetecteerd worden als risicopatiënt. In dat geval zal de huisarts de gegevens doorspelen aan de vaccinatiedatabase.

De uitwisseling van deze gegevens gebeurt op een beveiligde manier en is goedgekeurd door het Informatiebeveiligingscomité via het verlenen van een beraadslaging op 8-2-2021 (ref IVC/KSZG/21/074). 

Belangrijk, de overgemaakte persoonsgegevens mogen enkel gebruikt worden voor de uitnodiging en opvolging van de vaccinatiecampagne en zullen uiterlijk 5 werkdagen na het einde van de coronapandemie vernietigd worden.

3. Sensibiliseren en informeren

Wij stellen alles in het werk om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Uiteraard blijven wij daarnaast ook onze informatie-rol vervullen. We staan erop om onze leden te blijven voorzien van betrouwbare, actuele en wetenschappelijk getoetste informatie. 

Meer info? 

Wens je meer informatie over de vaccinatiecampagne, eveneens over de verwerking van jouw gegevens en jouw rechten?

Je kunt in Vlaanderen daarvoor ook terecht op de volgende websites:

Voor de andere regio’s:

Als je geen antwoorden vindt, kun je altijd bellen naar:

  • 1700, het algemeen informatienummer van de Vlaamse Overheid
  • Het federaal algemeen informatienummer: 0800 14 689

(*) Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Landsbond van Liberale Mutualiteiten, Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail.

Deel dit artikel

Verder lezen

02 april
Blog

Risicopatiënt? Lees alles over het coronavaccin voor risicopatiënten

Voor het coronavaccin werd er een lijst met risicopatiënten opgesteld. Zij worden prioritair gevaccineerd. Welke aandoeningen behoren tot die lijst? En hoe weet je of jij op die lijst staat?

17 januari
Blog

Corona veiligheidsmaatregelen in je Helan kantoor

Je Helan-kantoor is op dit moment alleen open op afspraak. Ontdek hier de veiligheidsmaatregelen voor jouw gezondheid en die van onze medewerkers. Liever advies op afstand? Vraag advies via videogesprek.

voeten in water
Blog

Op zoek naar dat vakantiegevoel

Eindelijk vakantie… Een tijd waarin niets moet en veel mag. We gaan allemaal graag op zoek naar dat speciale ‘vakantiegevoel’. Maar wat als je je plannen moet bijsturen? Of wat als je een beetje bang geworden bent om te reizen?

Blog

Testen op corona: wat zijn sneltesten en zelftesten?

Maak je je zorgen over je gezondheid of heb je symptomen die op corona kunnen wijzen? Dan is er maar 1 basisregel: vraag eerst advies aan je huisarts. Zelf beginnen testen met zelftests die je kan kopen is geen goed idee. Maar wat zijn die sneltesten en zelftest precies? En wanneer zijn ze nuttig?