De impact van corona op het aantal zelfdodingen in ons land

Volgens de eerste voorzichtige schattingen is in Vlaanderen het aantal zelfdodingen in 2020 niet gestegen. Omdat gegevens over zelfdodingen in ons land verschillende kanten uitzwermen en niet gecentraliseerd zijn, is het moeilijk om een vast cijfer te plakken op het aantal zelfdodingen.

Om toch enig zicht te krijgen op een recente evolutie bundelde het VLEPS, Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, enkele gegevens samen. Hieruit blijkt dat 2020 geen uitschieter was wat betreft zelfdoding. Het aantal geregistreerde zelfdodingen daalde in zijn totaliteit zelfs tegenover 2018*.


Volgens politiegegevens stapten vorig jaar 1.348 mensen uit het leven. Dat zijn er vijf meer dan in 2019, maar opvallend minder dan de 1.398 suïcides in 2018 of 1.435 in 2017. Het aantal geregistreerde pogingen was in 2020 zelfs het laagste van de voorbije vier jaar, al blijft België ook dan traditiegetrouw wel bij de slechtste leerlingen van de Europese klas.


“Mogelijk komt dat door de versterkte sociale cohesie die tijdens crisissen ontstaat. Vooral in de lente van 2020 hadden we het gevoel hier allemaal samen door te moeten. Bovendien werd de dagelijkse ratrace even een halt toegeroepen, wat veel mensen wellicht de nodige ademruimte gaf,” zegt professor Gwendolyn Portzky (UGent), directeur van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie.


De aandacht voor jongeren mag ook niet verloren gaan. De coronacrisis zorgde voor mentale kwetsbaarheid. Hoewel de voorlopige gegevens geen significante stijging in het totaal aantal zelfdodingen aantonen, wijzen de welzijnsbevragingen van Sciensano wel op een sterke stijging in het aantal depressies en angststoornissen, vooral onder jongeren.

Zit je met vragen?

Zit je met vragen over zelfdoding of heb je nood aan hulp? Dan kan je steeds terecht bij de Zelfmoordlijn, via het gratis nummer 1813 of op zelfmoordlijn1813.be. Nood aan een gesprek? Dan kan je 24/7 terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106. Je kan ook chatten via www.tele-onthaal.be. Jongeren kunnen terecht bij Awel op telefoonnummer 102, of via chat op awel.be.

Of bel naar de Luisterlijn. Als Helan-klant heb je recht op 5 gratis gesprekken bij een psycholoog van de Luisterlijn.

Deel dit artikel

Verder lezen

12 oktober

Gratis webinar: Digitaal bewust opvoeden

Hoe moet je als ouder omgaan met het overdreven GSM-gebruik van je kind/jongere, het continu actief zijn op sociale media of het voortdurende gamen? Wat maakt games en sociale media zo aantrekkelijk? Wat moet je er zelf van kennen, waar moet je op letten en hoe hou je het binnen de perken?

05 oktober

Gratis webinar: Werken aan mentale veerkracht

Je job, je gezin, je hobby en allerlei sociale verplichtingen. Ben jij ook op zoek naar meer evenwicht en balans in je leven? Laat je inspireren tijdens deze interactieve lezing van Björn Prins.

Gratis webinar: Stop met musturberen

Jezelf te veel druk op leggen. Vinden dat je bepaalde dingen moet doen. Dat is musturberen. Helan deed onderzoek naar het musturbatiegedrag in Vlaanderen. En zag dat we collectief gebukt gaan onder al dat moeten.

25 april

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Sinds februari zijn 5 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht, waaronder bijna 30.000 die zich hebben aangemeld op Belgische bodem. Tal van initiatieven werden al op poten gezet om hen te verwelkomen en te helpen met hun administratie. Ook op het vlak van preventie, welzijn en zorg.