News

Langdurige COVID: Terugbetaling en belangrijkste symptomen

Zo’n 13.000 mensen in ons land hebben langdurige COVID. Dat zijn mensen die tot 6 maanden na een COVID-besmetting nog steeds één of meer symptomen ervaren. Vermoeidheid, uitputting en hoofdpijn zijn de meest voorkomende aanhoudende symptomen bij deze patiënten. Sinds 1 juli 2022 kunnen patiënten met langdurige COVID-symptomen de nodige zorg terugbetaald krijgen.

Terugbetaling sinds 1 juli

In samenwerking met de huisarts, de betrokken zorgverlener en de patiënt, zal een behandelplan worden opgesteld met doelstellingen op maat van de patiënt.

Het zorgtraject zal regelmatig geëvalueerd en bijgesteld worden waar nodig, gedurende 6 maanden. Indien er nood is aan meer langdurige zorg, is een eenmalige verlenging mogelijk of kan de patiënt doorverwezen worden naar meer gespecialiseerde zorg. Patiënten betalen niets voor post-COVID-19 zorg binnen deze zorgtrajecten: er is dus geen remgeld of supplement.

Kom ik in aanmerking voor een terugbetaling?

Het zorgtraject wordt enkel aangeboden aan patiënten die 12 weken na een acute infectie met COVID-19 nog steeds symptomen vertonen. Of aan patiënten die 12 weken geleden positief hebben getest op COVID-19.

Welke behandelingen worden terugbetaald?

De terugbetaalde behandelingen zijn afhankelijk van de zorgnood en het zorgtraject van de patiënt. Er bestaan 2 opties:

 • Een zorgtraject met 1 zorgverstrekker (logopedist/kinesist/psycholoog)
 • Een multidisciplinair traject, waarbij de patiënt nood heeft aan meerdere zorgverstrekkers (logopedist/kinesist/psycholoog/ergotherapeut/diëtist)

De overeenkomst over de zorgtrajecten voor post-COVID-19-zorg loopt vanaf 1 juli 2022 en gedurende 1 jaar.

De belangrijkste symptomen van langdurige COVID

Deelnemers aan het COVIMPACT-project van Sciensano die zes maanden na een COVID-19-infectie nog steeds een of meer symptomen hadden, kloegen het vaakst over vermoeidheid of uitputting. De studie toont ook een verband tussen bepaalde medische en socio-economische factoren en het risico op langdurige COVID.

Met de COVIMPACT-studie wil Sciensano meer te weten komen over langdurige COVID en de langetermijneffecten op de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid. Langdurige COVID kent echter meerdere definities. De veel gebruikte NICE-definitie (National Institute for Health and Care Excellence) stelt dat iemand 3 maanden na een COVID-19 besmetting nog minstens 1 symptoom heeft gelinkt aan die infectie.

Volgens deze definitie gaf 47% van de deelnemers 3 maanden na hun COVID-19-infectie aan nog minstens 1 symptoom te hebben. Na 6 maanden was dat nog bij 32% van de deelnemers het geval. Deze percentages zijn gebaseerd op zelfrapportering door de deelnemers. Zes maanden na een COVID-19-infectie was vermoeidheid/uitputting het meest voorkomende aanhoudende symptoom bij deelnemers met langdurige COVID (50%).

De andere aanhoudende symptomen die na 6 maanden nog het vaakst voorkwamen:

 • hoofdpijn (32%)
 • geheugen- en concentratieproblemen (32%)
 • spierpijn (28%)
 • ademhalingsmoeilijkheden (27%)
 • slaapstoornissen (22%).

23% van de deelnemers verklaarde in de 6 maanden na infectie ook een medische diagnose van langdurige COVID gekregen te hebben. Deze percentages vertegenwoordigen een opeenstapeling van gevallen doorheen de studie en kunnen niet zonder meer worden geprojecteerd op de volledige groep mensen in ons land die COVID-19 opliepen.

Een bijkomende kanttekening is dat symptomen van langdurige COVID ook kunnen voorkomen bij andere aandoeningen. Hoewel de deelnemers aan het project verklaarden dat zij deze symptomen niet hadden vóór hun besmetting, moeten we met die mogelijkheid rekeninghouden.

Niet alle deelnemers met langdurige COVID melden een slechtere gezondheid na hun COVID-19-infectie. Ongeveer 30% van de deelnemers met langdurige COVID (na 3 en 6 maanden) voelt zich ondanks alles volledig hersteld. Na 3 of 6 maanden nog steeds symptomen hebben, betekent dus niet noodzakelijk dat de betrokkenen zich minder gezond voelen. Omgekeerd kampt 4% van de deelnemers met langdurige COVID na 3 en 6 maanden met ernstige functionele beperkingen en 2% met ernstige ademhalingsmoeilijkheden. 3% van de deelnemers geeft aan grote financiële problemen te hebben als gevolg van hun gezondheidstoestand.

Een groter risico op langdurige COVID

De resultaten van het COVIMPACT-project laten zien dat sommige deelnemers 3 en 6 maanden na besmetting meer kans hadden dan anderen op langdurige COVID:

 • Vrouwen
 • personen met een lager opleidingsniveau
 • personen met een voorgeschiedenis van chronische aandoeningen
 • personen met overgewicht of obesitas
 • personen met minstens 1 symptoom van COVID-19 in de acute fase van de infectie
 • personen die als gevolg van hun infectie in het ziekenhuis zijn opgenomen

Lees het volledige onderzoek van Sciensano

Deel dit artikel

Verder lezen

10 oktober
Blog

‘Zie mijn pijn’ maakt mentale pijn zichtbaar met artificiële intelligentie

Psychisch lijden is vaak onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Maar mentale pijn is écht. Via artificiële intelligentie maakte Helan Ziekenfonds de pijn van drie mensen zichtbaar én bespreekbaar.

25 april
Blog

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Help jij vluchtelingen uit Oekraïne om wegwijs te raken na aankomst in België? Je staat er niet alleen voor! Weet dat je ook op Helan kan rekenen.

04 januari
Blog

Op een gezond nieuw jaar

2021 was best een pittig jaar, ook voor onze dienst Helan Kinderopvang. Begin 2021 bundelden we de krachten tussen de voormalige Partena en OZ-kinderdagverblijven tot een kinderopvangdienst met 51 kinderdagverblijven, actief in 4 Vlaamse provincies en Brussel.

13 juli
Blog

De sociale kaart: vind online hulpverlening op maat

Op zoek naar een ergotherapeut bij jou in de buurt? Of vind je geen centrum voor kortverblijf? Dan kan je terecht op www.desocialekaart.be, een gerichte zoekmotor voor al je hulpvragen rond gezondheidszorg en welzijn. Heel handig voor zowel patiënten als zorgverleners.