News

Nieuw akkoord tussen verzekeraars en zorgverleners: wat verandert er voor leden?

Elk jaar onderhandelen zorgverstrekkers samen met de ziekenfondsen over overeenkomsten met zorgverleners. Ze verdedigen de belangen van hun leden en onderhandelen over het zorgbudget, in een systeem van co-management.

Ze vertegenwoordigen de ziekenfondsen en zijn leden in een reeks comités en dienen voorstellen in om de gezondheidszorg te verbeteren. 

Deze overeenkomsten leggen de verplichtingen tussen zorgverleners en ziekenfondsen vast. Ze zijn 2 jaar geldig en bepalen onder andere de tarieven die geconventioneerde zorgverleners mogen aanrekenen. Ze bieden patiënten tariefzekerheid en verbeteren de toegang tot kwaliteitsvolle zorg. Deze overeenkomsten hebben betrekking op prestaties van artsen, tandartsen, logopedisten, kinesitherapeuten, psychologen en verloskundigen. 
Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor patiënten in de recente overeenkomsten:

Bij de dokter

Voor patiënten die in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming, wordt het binnenkort verboden om ereloonsupplementen aan te rekenen voor ambulante behandelingen, ongeacht of de arts wel of niet geconventioneerd is. Het verbod geldt alleen voor honoraria die door een verplichte verzekering worden gedekt. Deze maatregel zal geleidelijk in werking treden vanaf januari 2025 en moet ervoor zorgen dat de gezondheidszorg eerlijk en voor iedereen toegankelijk is. In andere sectoren van de gezondheidszorg gelden nu al geen ereloonsupplementen meer voor deze groep.

 • Vanaf 1 januari 2025 zullen patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (leefloon, IGO  , kinderen met een handicap, enz.) niet langer worden onderworpen aan ereloonsupplementen, tenzij de patiënt een speciaal verzoek heeft ingediend . 
 • Vanaf 1 januari 2026 zal dit verbod ook gelden voor patiënten die recht hebben op een verhoogde uitkering, inclusief patiënten met een huishoudinkomen dat een bepaald plafond niet overschrijdt.

Deze hervorming zal de gezondheidszorg toegankelijker maken en tegelijkertijd hoge kwaliteit binnen de zorg waarborgen. Het doel is om de best mogelijke zorg te bieden, in alle transparantie en zonder vrees voor extra kosten. 

Zodra deze maatregel in werking treedt, zullen de ziekenfondsen de betrokken leden identificeren en informeren. Artsen zullen hun deontologische code aanhouden door geen patiënten te weigeren op basis van extra kosten. 

Bij de tandarts

In de komende maanden worden nieuwe maatregelen ingevoerd om tandheelkundige zorg toegankelijker en inclusiever te maken voor patiënten met speciale behoeften, kinderen en ouderen. 

 1.   De behandeling van patiënten met speciale behoeften wordt verbeterd, bijvoorbeeld patiënten met mondaandoeningen na een kankerbehandeling of mensen met cognitieve beperkingen. De toegang tot tandheelkundige zorg voor deze personen wordt beter gefinancierd, zonder extra kosten voor de betrokken patiënten. Hetzelfde geldt voor patiënten waarbij meerdere of alle tanden ontbreken (anodontie, oligodontie).
 2.  In een vergrijzende samenleving waarbij de levensverwachting toeneemt, vereist het waarborgen van een optimale levenskwaliteit ook adequate tandheelkundige zorg op oudere leeftijd. Daarom worden de leeftijdsgrenzen voor bepaalde behandelingen verhoogd. De vergoeding voor een jaarlijks preventief mondonderzoek zal zoals in 2023 ook na de leeftijd van 80 jaar worden vergoed. De vergoeding voor tandvleesonderzoeken wordt verhoogd van 55 naar 65 jaar en voor reinigen onder het tandvlees van 60 naar 65 jaar. Vroege orthodontische behandeling zal voor de leeftijd van 9 jaar moeten beginnen, maar hoeft niet meer op die leeftijd afgerond te zijn.
 3.  Het remgeld van de patiënt wordt ook verhoogd met €0,50 vanaf 19 jaar, behalve voor patiënten die zijn vrijgesteld van remgeld. Deze toeslag helpt de toegang tot zorg te financieren voor mensen met speciale behoeften, jonge kinderen en senioren.

Houd er rekening mee dat deze maatregelen alleen in werking treden als de regering in de komende weken een akkoord bereikt. Op dit moment stellen tandartsen hun eigen tarieven vast, of ze nu wel of niet geconventioneerd zijn.
Daarnaast worden de ereloonsupplementen voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in 2 fases afgeschaft, eerst in januari 2025 en daarna in januari 2026. 

Bij de logopedisten

In 2024 verwachten we een aantal veranderingen die de logopediebehandelingen flexibeler en toegankelijker moeten maken.  

 1.  De patiënt zal in de meeste gevallen een overeenkomst voor 2 jaar krijgen, en het wordt makkelijker voor de logopedisten om een verlenging aan te vragen. 
 2.  Het zal hierdoor mogelijk zijn om de sessies meer in de tijd te spreiden, wat praktisch is voor meer geïndividualiseerde zorg. Dit maakt het bijvoorbeeld makkelijker om terugval van bepaalde aandoeningen te behandelen, zoals stotteren bij tieners.

De conventionering begrijpen

 • Een geconventioneerde zorgverlener is… Een zorgverlener die de wettelijke tarieven naleeft, behalve in geval van bijzondere behoeften van de patiënt. Artsen kunnen ook gedeeltelijk geconventioneerd zijn. In dat geval houden zij zich aan de wettelijke tarieven gedurende een deel van hun werkuren. Een arts kan bijvoorbeeld geconventioneerd zijn voor consultaties in het ziekenhuis, maar niet voor consultaties thuis. 
 • Een niet-geconventioneerde zorgverlener is… Een zorgverlener die vrij is om de tarieven te vragen die hij wil, zonder zich aan de wettelijke tarieven te houden. Goed om te weten: patiënten die een logopedist of kinesitherapeut raadplegen die niet geconventioneerd is, krijgen 25% minder vergoed. Deze maatregel is niet van toepassing voor patiënten die in aanmerking komen voor de verhoogde tegemoetkoming.
 • De honoraria van de zorgverleners zijn…  Wettelijke tarieven die bestaan uit een bedrag dat wordt terugbetaald door het ziekenfonds en een bedrag dat ten laste is van de patiënt, het zogenaamde ‘remgeld’. Eventuele supplementen ten laste van de patiënt kunnen ook worden toegepast in het geval van niet-geconventioneerde zorgverleners. Het bedrag dat wordt terugbetaald door het ziekenfonds is altijd hetzelfde, ongeacht of de arts al dan niet geconventioneerd is, maar het bedrag dat de patiënt moet betalen is vaak hoger als de arts niet geconventioneerd is. 

Hoe weet ik of een zorgverlener geconventioneerd is ? 

 • Raadpleeg de website van het RIZIV om na te gaan of jouw zorgverlener al dan niet geconventioneerd is. 
 • Neem contact op met je ziekenfonds.

Wist je dat ?

84% van de artsen (huisartsen en specialisten) zijn geconventioneerd, hoewel dit verschilt per specialisatie.

 • 88% van de huisartsen
 • 35% van de oogartsen
 • 19% van de dermatologen
 • 42% van de gynaecologen
 • 45% van de radiologen
 • 92% van de psychiaters 

Deel dit artikel

Verder lezen

10 oktober
Blog

‘Zie mijn pijn’ maakt mentale pijn zichtbaar met artificiële intelligentie

Psychisch lijden is vaak onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Maar mentale pijn is écht. Via artificiële intelligentie maakte Helan Ziekenfonds de pijn van drie mensen zichtbaar én bespreekbaar.

25 april
Blog

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Help jij vluchtelingen uit Oekraïne om wegwijs te raken na aankomst in België? Je staat er niet alleen voor! Weet dat je ook op Helan kan rekenen.

04 januari
Blog

Op een gezond nieuw jaar

2021 was best een pittig jaar, ook voor onze dienst Helan Kinderopvang. Begin 2021 bundelden we de krachten tussen de voormalige Partena en OZ-kinderdagverblijven tot een kinderopvangdienst met 51 kinderdagverblijven, actief in 4 Vlaamse provincies en Brussel.

13 juli
Blog

De sociale kaart: vind online hulpverlening op maat

Op zoek naar een ergotherapeut bij jou in de buurt? Of vind je geen centrum voor kortverblijf? Dan kan je terecht op www.desocialekaart.be, een gerichte zoekmotor voor al je hulpvragen rond gezondheidszorg en welzijn. Heel handig voor zowel patiënten als zorgverleners.