News

Vroegtijdige zorgplanning bij palliatieve ziekte vergoed vanaf 1 november 2022

Een goede begeleiding bij een ongeneeslijke ziekte is onontbeerlijk, zoals adequate ondersteuning op elk vlak, inclusief palliatieve zorg. Een van de instrumenten die kwalitatieve palliatieve zorg zo vroeg mogelijk waarborgen, is vroegtijdige zorgplanning of Advance Care Planning (ACP).

Hierbij kan de patiënt samen met de huisarts vastleggen wat de verwachtingen en wensen zijn over toekomstige zorg. Het zijn essentiële gesprekken in de palliatieve fase van een ongeneeslijke ziekte, die heel wat kopzorgen kunnen vermijden bij de patiënt en zijn omgeving.

Het RIZIV maakt 6.480.000 euro per jaar vrij om deze begeleiding volledig te kunnen vergoeden.

Een open gesprek over de toekomst

Het doel van dit soort gesprekken is in de eerste plaats de wens van de patiënt in verband met de zorgkeuze, curatief of palliatief, te respecteren. De patiënt geeft aan welke zorg hij wil, zo kunnen angsten worden weggenomen bij ongeneeslijk zieke patiënten, waardoor hun levenskwaliteit significant kan verbeteren.

De planning kan evolueren: de patiënt kan zijn keuzes en plannen op elk moment aanpassen.

De zorgplanning gebeurt eerst en vooral in overleg tussen patiënt en huisarts én daarna met de zorgverleners en andere betrokkenen: verpleegkundigen, kinesitherapeuten, andere artsen, mantelzorgers, enz.

Een volledig terugbetaalde begeleiding

De patiënt betaalt hiervoor niets: het RIZIV vergoedt de kosten van deze gesprekken en planning volledig.

De arts kan zijn honorarium (93,41 euro) rechtstreeks aan het ziekenfonds van de patiënt factureren (derdebetalerssysteem).

Meer info

Deel dit artikel

Verder lezen

10 oktober
Blog

‘Zie mijn pijn’ maakt mentale pijn zichtbaar met artificiële intelligentie

Psychisch lijden is vaak onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Maar mentale pijn is écht. Via artificiële intelligentie maakte Helan Ziekenfonds de pijn van drie mensen zichtbaar én bespreekbaar.

25 april
Blog

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Help jij vluchtelingen uit Oekraïne om wegwijs te raken na aankomst in België? Je staat er niet alleen voor! Weet dat je ook op Helan kan rekenen.

04 januari
Blog

Op een gezond nieuw jaar

2021 was best een pittig jaar, ook voor onze dienst Helan Kinderopvang. Begin 2021 bundelden we de krachten tussen de voormalige Partena en OZ-kinderdagverblijven tot een kinderopvangdienst met 51 kinderdagverblijven, actief in 4 Vlaamse provincies en Brussel.

13 juli
Blog

De sociale kaart: vind online hulpverlening op maat

Op zoek naar een ergotherapeut bij jou in de buurt? Of vind je geen centrum voor kortverblijf? Dan kan je terecht op www.desocialekaart.be, een gerichte zoekmotor voor al je hulpvragen rond gezondheidszorg en welzijn. Heel handig voor zowel patiënten als zorgverleners.