Blog

Wat kan je allemaal doen met een zorgbudget?

Dankzij de solidaire zorgpremie van de Vlaamse sociale bescherming doen meer dan 300 000 zorgbehoevenden in Vlaanderen en Brussel een beroep op een zorgbudget om extra ondersteuning te kunnen inkopen. En als je zelf blijvend ondersteuning nodig hebt, ga dan via je ziekenfonds zeker na of je ook recht hebt op een zorgbudget. Wat kan je als Helan-klant allemaal doen met dit budget?

Solidariteit

Mensen die continu veel zorg nodig hebben, kunnen via hun zorgkas een uitbetaling van een maandelijkse tegemoetkoming ontvangen. Dat is het zorgbudget.

Je kan dit budget besteden aan kosten die niet onmiddellijk verband houden met je puur medische uitgaven, zoals dokterskosten of kosten van medicatie.

Het zorgbudget wordt door ons allemaal samen gefinancierd. Want in het kader van de Vlaamse sociale bescherming betaalt iedereen die ouder is dan 26 jaar een zorgpremie bij een zorgkas. Bij Helan Ziekenfonds is dat de Zorgkas van Helan. Een mooie vorm van solidariteit dus!

Zorgbudget: wat is het juist?

Een zorgbudget wordt maandelijks uitgekeerd aan mensen die continu veel zorg nodig hebben. Wie een zorgbudget krijgt, kan dat vrij besteden. De tegemoetkoming is belastingvrij en je hoeft je niet te verantwoorden voor de ondersteuning of hulpmiddelen waaraan je het geld uitgeeft.

Er bestaan 3 verschillende zorgbudgetten:

  • voor zwaar zorgbehoevenden: bv. mensen in een woonzorgcentrum of mensen die thuis veel ondersteuning nodig hebben
  • voor ouderen met een zorgnood: 65+'ers met gezondheidsproblemen, een verminderde zelfredzaamheid en een beperkt inkomen
  • voor mensen met een handicap: het zogenaamde ‘basisondersteuningsbudget’ voor personen met een mentale of fysieke beperking

De eerste 2 zorgbudgetten vraag je zelf aan. Het derde is een automatische toekenning.

Oorspronkelijk was het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden bedoeld voor de betaling van de mantelzorgers, en dat kan uiteraard nog steeds. Het budget wordt altijd toegekend aan de zorgbehoevende en die kan de mantelzorger financieel een steuntje in de rug geven.

Als jouw mantelzorger bijvoorbeeld regelmatig instaat voor je vervoer, dan kan je het zorgbudget gebruiken om je mantelzorger een vergoeding te geven voor de vervoerskosten.

Bij Helan willen we onze klanten steeds de beste zorg aanbieden. Daarom bieden we ook verschillende mogelijkheden om je zorgbudget te benutten.

Hoe kan je bij Helan je zorgbudget gebruiken?

1. Helan Zorgwinkel

Je kan je zorgbudget gebruiken voor de aankoop van hulpmiddelen aan een gunstig tarief. Helan Zorgwinkel is the place to be voor wie zo lang mogelijk zelfstandig thuis wil blijven wonen.

We geven je gespecialiseerd advies dat helemaal bij jouw situatie past als je dat nodig zou hebben. Kom zeker eens langs in een van de vier winkelpunten (Brugge, Gent, Leuven of Wilrijk) of bekijk de producten op de website: www.helanzorgwinkel.be.

Dan merk je dat er voor elk zorgprobleem een oplossing bestaat om autonoom verder te kunnen, van kleine hulpjes in de keuken tot en met grote ingrepen bij je thuis. 

Als je ouder wordt, heb je bijvoorbeeld vaak wat minder kracht om flessen te openen of vlees te snijden. Dan is het handig om een supermakkelijke blikopener of een mes met een ergonomisch handvat in huis te hebben. Ook andere kleine toepassingen kunnen een wereld van verschil betekenen voor je zelfstandigheid.

Helan Zorgwinkel heeft het geschikte aanbod om je zorgbudget nuttig te besteden:

  • toiletverhogers
  • wandbeugels om je vast te houden
  • grijphulpen
  • vergrootglazen
  • pillendoosjes

Heb je een uitgebreider advies nodig, dan kan je eerst contact opnemen met een ergotherapeute van de Dienst Maatschappelijk Werk bij Helan. Onze ergotherapeuten geven gerichte info over welke hulpmiddelen in jouw situatie geschikt kunnen zijn.

Agnes (84)

Door ouder te worden voel ik mijn kracht verminderen. Dagdagelijkse handelingen, zoals een blik openen, worden minder evident. Ongelooflijk hoeveel hulpmiddelen Helan Zorgwinkel aanbiedt. Superhandig! Door het uitstekende advies in de winkel gebruik ik nu zwaarder bestek. Dat geeft meer controle tijdens het eten. En met de verhoogde bordrand kan ik nog steeds op een aangename manier van mijn eten genieten.

Helan Zorgwinkel heeft een grote expertise op het vlak van mobiliteitshulpmiddelen en helpt je graag met de aanvraag tot terugbetaling bij de Zorgkas van Helan. Met een zorgbudget kan je ook extra’s kopen bij je mobiliteitshulpmiddel die niet voor terugbetaling in aanmerking komen, zoals een hulpmotor.

2. Helan Thuiszorg

Je kan je zorgbudget besteden om (extra) thuiszorg in te schakelen. Onze dienst Helan Thuiszorg helpt je met alle zorgtaken in huis, zoals koken, boodschappen doen of je administratie.

De thuiszorg richt zich specifiek op mensen die ouder zijn en zorg nodig hebben. Of mensen die na een operatie, ongeval of ziekte extra ondersteuning nodig hebben. Dan komen onze verzorgenden langs om je een handje te helpen: ze ondersteunen je om te kunnen rechtstaan, bieden hulp bij het aankleden en het wassen, helpen in het huishouden …Bovendien bieden onze verzorgenden ook een luisterend oor en zijn ze op emotioneel vlak een belangrijke steun en toeverlaat. Onmisbaar voor wie het nodig heeft. 

Jacques (82)

Via het zorgbudget kan ik een verzorgende aan huis laten komen die me helpt met het huishouden. Ik ben niet meer zo mobiel. Een beetje poetsen en wat boodschappen doen helpen me enorm. Zo ben ik ook minder vaak alleen. Als ze komt, brengt ze ook een stukje warmte in huis. Echt fijn.

De verzorgenden van Helan Thuiszorg zijn perfect opgeleid om op alle mogelijke manieren om te gaan met de fysieke belasting die gepaard gaat met de geleverde zorg. Want ergonomie is bij Helan een groot aandachtspunt. Daar hebben onze verzorgenden een extra oog voor.

Zeker op latere leeftijd is ergonomie belangrijk in het dagelijks leven. En jobs die lichamelijk een zware belasting inhouden, vereisen inzicht in de problematiek van het tillen en correct bewegen.

Daarom weten onze verzorgenden goed waar ze moeten op letten én delen ze tips met de mensen bij wie ze over de vloer komen. Investeren in hulp via Helan Thuiszorg betekent dus ook investeren in expertise over de juiste manieren om te tillen en te heffen. Belangrijk in alle fasen van het leven.

3. Dienst Maatschappelijk Werk

Zit je met vragen over de besteding van je zorgbudget? Of denk je in aanmerking te komen voor een zorgbudget en heb je informatie nodig? Dan kan je terecht bij onze Dienst Maatschappelijk Werk. Onze maatschappelijk werkers staan voor je klaar om je gratis advies te geven over:

Een hulpmiddel om langer thuis te blijven wonen hoeft bovendien niet altijd een grote(re) investering te zijn (zoals een traplift of een scooter). Soms doen kleine dingetjes al wonderen, zoals een grijper of een antilekbeker. Onze ergotherapeuten kunnen perfect inschatten wat goed voor je is.

Andere budgetten die je vrij kan besteden

Het zorgbudget is een budget waarvoor je achteraf geen facturen moet voorleggen om je uitgaven te verantwoorden. Je kan het dus vrij besteden. Naast het zorgbudget bestaan er binnen het ziekenfonds ook nog andere budgetten die je vrij kan besteden:

  • palliatief forfait: wordt toegekend aan patiënten met een palliatief statuut om het nodige verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen aan te kopen
  • zorgforfait voor chronisch zieken: een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken die aan bepaalde voorwaarden voldoen

Meer weten over ons zorgaanbod?

Download het e-book.

Deel dit artikel

Tags
Mantelzorg

Verder lezen

Blog

Doelgerichte zorg: een nieuwe kijk op jouw zorg

Er waait een nieuwe wind door het zorglandschap. Niet de problemen van wie zorg nodig heeft moeten centraal staan, maar wel de levensdoelen. Dat is het model van de doelgerichte zorg.

Blog

De mantelzorger in de bloemetjes

Ter gelegenheid van de dag van de mantelzorger, zetten wij graag alle mantelzorgers die zich dagelijks inzetten voor iemand uit hun omgeving in de kijker.

Blog

De mantelzorger maakt het verschil in iemands leven

Het kan soms snel gaan. Een ziekte, een ongeval, de start van een therapie en een revalidatie kunnen ervoor zorgen dat je plots hulp nodig hebt. Gelukkig zijn er heel wat mensen die de zorg voor die persoon met veel plezier op zich nemen. Mantelzorgers, zoals dat heet. Maar wat als jij er binnenkort eentje wordt?

Blog

“In de rol van mantelzorger kan ik er helemaal zijn als mijn dochter mij nodig heeft: dat geeft rust”

Nathalie Deetens is tegelijk mama én mantelzorger. Drie jaar geleden werd er bij haar dochtertje Juliette spinale musculaire atrofie (SMA) type 2 ontdekt, een spierziekte waardoor ze nooit zal kunnen stappen. Nathalie besloot meteen om ook de mantelzorg van Juliette op zich te nemen.