Medisch akkoord voor palliatief forfait

Patiënten die palliatief verzorgd worden in hun thuisomgeving, kunnen een palliatief forfait krijgen voor het bekostigen van geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen. Hiervoor is een medisch akkoord nodig.

Wat is het palliatief forfait?

Het palliatief forfait wordt enkel toegekend aan patiënten met een palliatief statuut. Met deze tegemoetkoming kunnen zij geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen voor thuispatiënten bekostigen. De tegemoetkoming wordt jaarlijks geïndexeerd. Bekijk het meest recente bedrag.

Patiënten hoeven ook geen remgeld te betalen voor:

 • Bezoeken van de huisarts.
 • Bepaalde verstrekkingen door thuisverpleging.
 • Bepaalde kinesessies bij de palliatieve patiënt thuis.

Voorwaarden

 • De ziekte is onomkeerbaar.
 • De algemene, fysieke of psychische toestand gaat ernstig achteruit.
 • Geen enkele therapie verbetert de toestand van de patiënt.
 • De levensverwachting bedraagt niet meer dan 3 maanden.
 • De fysieke, sociale of geestelijke noden zijn ernstig en vergen een belangrijke tijdsintensieve en volgehouden inzet.
 • De patiënt heeft een intentie om thuis te sterven.
 • De patiënt voldoet aan nog andere voorwaarden opgenomen in het formulier Medische kennisgeving.

Volg de status van je medische akkoord op in Mijn Helan.

Naar Mijn Helan

Hoe verloopt de aanvraag?

Contacteer je huisarts.

Neem contact op met de huisarts. Hij of zij gaat na of de patiënt voldoet aan de voorwaarden voor een palliatief statuut en vraagt het palliatief forfait aan bij de adviserende arts van het ziekenfonds.

Stuur je aanvraag per post naar Helan. Dit doe je het best via aangetekend schrijven. We moeten de aanvraag namelijk ontvangen vóór de patiënt overlijdt. Anders kan de terugbetaling niet doorgaan.

Bezorg de originele aanvraag aan de adviserende arts van het ziekenfonds:

 • Via het Helan-kantoor in je buurt.
 • Of deponeer het in een Helan-brievenbus in je buurt.
 • Of stuur het op per post: Helan ziekenfonds, Medische dienst - Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

Als de patiënt aan de voorwaarden voldoet, krijgt hij het palliatief statuut en wordt het palliatief forfait betaald.

Als de patiënt niet overlijdt binnen de 30 dagen, kan de huisarts 1 keer een verlenging aanvragen, via dezelfde procedure.

chronische nierinsufficiëntie

Gratis huisbezoek door de huisarts

Als een patiënt geen palliatief statuut heeft, kan de huisarts een volledige terugbetaling vragen van huisbezoeken bij bepaalde palliatieve patiënten. De patiënt moet hiervoor niets doen. De huisarts regelt het medische akkoord met de adviserende arts van het ziekenfonds.

Voordelen en terugbetalingen

Wie gezond en in balans wil blijven, verdient net dat tikkeltje meer. Daarom hebben wij een hele reeks extra voordelen en terugbetalingen voor jou.

Dentalia Up

Bescherm je gezin tegen hoge tandzorgkosten. Krijg tot 4.000 euro terug voor tandverzorging, beugels, kronen, implantaten en meer.

Dienst Maatschappelijk Werk

Onafhankelijk leven met een beperking, optimaal helpen als mantelzorger: reken op onze maatschappelijk werkers voor advies, bemiddeling of ondersteuning.

Vlaamse sociale bescherming

Elk jaar krijg je een uitnodiging om de zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming te betalen. Zo help je een zorgbudget te voorzien voor ouderen of mensen die extra zorg nodig hebben.