Wat dekt mijn tandverzekering niet?

Niet alle tandkosten worden gedekt vanuit de tandverzekering. Tandzorg die niet gedekt wordt door de wettelijkte ziekteverzekering bijvoorbeeld, wordt ook niet terugbetaald door de aanvullende tandverzekering. Ook esthetische tandzorg wordt niet gedekt door Dentalia Up. Ontdek hieronder een lijst met de zorgen waarvoor de tandverzekering geen tussenkomst kan verlenen.

1. De orthodontische behandelingen

  • Die geen recht geven op een terugbetaling door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de aangeslotenen bij de Belgische verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

  • Die niet beantwoorden aan de terugbetalingsvoorwaarden van de Belgische verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor degenen die niet aangesloten zijn bij de Belgische verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

  • Die tijdens de wachttijd of vóór de aansluiting bij Dentalia Up opgestart (onderzoeken vóór de behandeling om de behandeling te definiëren of op te starten) of begonnen (forfait voor vroege orthodontische behandeling bij het begin van de behandeling of forfait voor apparatuur per regelmatige orthodontische behandeling bij het begin van de behandeling) zijn. Deze behandelingen worden niet ten laste genomen, zelfs niet na de wachttijd

2. De tandprotheses en tandimplantaten

die tijdens de wachttijd of vóór de aansluiting bij Dentalia Up opgestart (onderzoeken vóór de behandeling om de behandeling te definiëren of op te starten) of begonnen (plaatsing van een voorlopig implantaat of een voorlopige prothese) zijn. Deze behandelingen worden niet ten laste genomen, zelfs niet na de wachttijd, de verstrekkingen van artikel 14, l) van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, waarvan de codes niet gevolgd worden door een teken '+'

3. De geneesmiddelen

4. De materialen, instrumenten, ingezette middelen, geneesmiddelen voor tandheelkundig gebruik of andere farmaceutische benodigdheden en alle handelingen die nauw samenhangen met de hoofdhandeling

5. De tandprothesen van het type facetten, inlays, onlays en overlays, ongeacht de reden

6. De dieptrekplaten, ongeacht de reden verschillend van de orthodontische retentie

7. De technieken voor infiltratie van composiethars, met behulp van een beugel die indirect vervaardigd is, met het oog op de wijziging van de anatomie, het volume of de kleur van een of meerdere tanden

8. Alle behandelingen van ronchopathie (snurken) of slaapapneu of elke andere behandeling die geen verband houdt met de mondgezondheid

9. De kosten die voortvloeien uit een letsel opgelopen tijdens de beoefening van een sport waarbij het dragen van gelaats-, mond- of tandbescherming gebruikelijk of verplicht is volgens de reglementering van de betrokken sportfederatie

10. De kosten die ontstaan doordat de verzekerde deelneemt aan een vechtpartij

11. De kosten die niet eigen zijn aan de levering van het hoofdmateriaal in formules van het type leasing of abonnement

12. De verstrekkingen tandzorg van esthetische of cosmetische aard

13. De prestaties en de leveringen van goederen en diensten die onderworpen kunnen zijn aan btw

14. De kosten waarvan de facturatie in strijd is met de Belgische reglementering

15. De kosten die vanuit diagnostisch of therapeutisch oogpunt niet noodzakelijk zijn want niet curatief voor een ziekte

16. De verstrekkingen of de behandelingen die niet medisch noodzakelijk zijn

17. De overdreven technieken of behandelingen (overbehandelingen) in verhouding tot de pathologie

18. De verstrekkingen die onvoldoende therapeutisch erkend zijn of die niet gedoceerd worden in minstens één van de Belgische faculteiten die toegang geven tot één van de beroepen opgesomd in art. 4, § 1 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

19. De verstrekkingen ten gunste van een verzekerde die weigert zich te laten onderzoeken door een door de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand aangewezen tandarts expert

20. De verstrekkingen in geval van duidelijke vervalsing door de zorgverlener en/of de verzekerde of zijn vertegenwoordiger van de datums van de verstrekkingen, de gevraagde bedragen of de omschrijving van de verstrekkingen.

21. Supplementen aangerekend door geconventioneerde tandartsen.

Wanneer heb je een tandverzekering nodig? 

Ontdek waarom een tandverzekering nodig kan zijn en wanneer.

Lees meer

Waar vind ik de algemene voorwaarden?

Wil je meer weten over jouw verzekering bij Helan? Je vindt alle algemene voorwaarden op onze website. Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen. We helpen je met plezier verder.

Helan Onafhankelijk ziekenfonds is verzekeringsagent (n° CDZ 5006c) voor ‘MLOZ Insurance’, de VMOB van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, (RPR Brussel, 422.189.629, erkend onder nr. CDZ 750/01 voor de takken 2 en 18). Bekijk de infofiche en de algemene voorwaarden. Het Belgische recht is van toepassing op het verzekeringscontract. De looptijd van het contract is levenslang. Bij klachten contacteer je de klachtendienst van Helan Onafhankelijk ziekenfonds of de Ombudsman van de Verzekeringen. Voor meer informatie over de aansluiting bij dit/deze product(en) kun je terecht bij Helan Onafhankelijk ziekenfonds. Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk, 0411.696.011, RPR Antwerpen, www.helan.be.