Verlenging en herval 

Als je arbeidsongeschiktheid langer duurt, of als je hervalt, moet je je arbeidsongeschiktheid opnieuw tijdig aangeven.

Geef je arbeidsongeschiktheid opnieuw aan 

Je bent verplicht om een herval of een verlenging van je arbeidsongeschiktheid binnen de 8 kalenderdagen aan te geven bij het ziekenfonds.

Doe de aangifte van een verlenging of een herval net op dezelfde manier als je de oorspronkelijke arbeidsongeschiktheid hebt aangegeven, dus via het getuigschrift arbeidsongeschiktheid.

Download het getuigschrift.

Download het gewone getuigschrift van arbeidsongeschiktheid of het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid wegens het coronavirus.

Heb je geen getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bij de hand? Vraag je arts om zelf een medisch getuigschrift op te maken met de nodige gegevens:

  •     jouw gegevens
  •     de identificatie van de behandelende arts (arts erkend door het RIZIV)
  •     datum en handtekening van de behandelende arts
  •     begin- en einddatum van de arbeidsongeschiktheid
  •     diagnose: reden en aard van de arbeidsongeschiktheid
     

Laat je getuigschrift invullen door je behandelende arts.

Stuur het ingevulde getuigschrift door. Je kan digitaal via onze website.

Is je uitkeringsdossier volledig?

Wil je weten of alles in orde is voor de uitbetaling van je ziekte-uitkering? Bekijk het in Mijn Helan. Daar volg je de status van je dossier en zie je meteen of er een uitkering werd gestort.

Wat is een verlenging?

Er is sprake van een verlenging als je langer ziek bent dan de einddatum die op je getuigschrift arbeidsongeschiktheid stond vermeld.

 

Wat is een herval?

Er is alleen sprake van herval als je weer ging werken en opnieuw ziek wordt: 

  • binnen 14 kalenderdagen, na een periode van arbeidsongeschiktheid van minder dan een jaar 
  • binnen 3 maanden, wanneer je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt was

Opgelet!
 'Hervallen' heeft alleen te maken met de termijn waarbinnen je opnieuw arbeidsongeschikt wordt en staat helemaal los van de aandoening waardoor je arbeidsongeschikt wordt.

Voorbeeld
Je bent 6 weken arbeidsongeschikt door een beenbreuk. Je gaat weer werken en krijgt na 4 dagen de griep. Je bent daardoor weer 2 weken arbeidsongeschikt. Ook al gaat het om een andere aandoening, voor het ziekenfonds is dit toch een 'herval'.