Blog

Welke vaccins zijn aangeraden voor kinderen?

In het vaccinatieschema vind je de vaccinaties die zijn aanbevolen voor kinderen door de Hoge Gezondheidsraad. Veel van de vaccinaties worden gratis aangeboden via het CLB.

Samengevat zijn dit de aanbevolen vaccinaties voor kinderen en jongeren in het vaccinatieschema: 

Op 5-7 jaar, in het 1ste leerjaar:

 • Gecombineerd tetravalent vaccin (één injectie tegen 4 ziekten) tegen poliomyelitis (kinderverlamming), difterie (kroep), tetanus (klem), pertussis (kinkhoest) - herhalingsinenting. 
   
 • Voor 5-11 jarigen: het vaccin tegen COVID-19 is aanbevolen voor kinderen met comorbiteiten. Ook voor andere kinderen van 5 tot 11 jaar is het vaccin beschikbaar.
  Meer info op laatjevaccineren.be/5-11-jarigen
   

Op 9-12 jaar:

 • 4de leerjaar of op 9 jaar: tweede dosis van het gecombineerde MBR-vaccin (mazelen, bof en rodehond). 
   
 • 1ste jaar secundair onderwijs of op 12 jaar: vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) in 2 dosissen, met 6 maanden tussen. Dit virus kan infecties aan de genitaliën, anus of keel veroorzaken die mogelijk kunnen uitgroeien tot kanker.
   

Op 14-16 jaar, in het derde jaar secundair onderwijs:

 • Trivalent combinatievaccin (één injectie tegen 3 ziekten) tegen difterie (kroep), tetanus (klem), pertussis (kinkhoest) - herhalingsinenting.

Afhankelijk van je individuele situatie kunnen je naast het vaccinatieschema nog andere vaccinaties worden aangeboden, in overleg met je behandelend arts.

Ga je op reis? Check dan ook of bepaalde reisvacinaties aangeraden worden. Je vindt alle info per land op www.wanda.be.
 

Vaccinatie op school

Naarmate je kind ouder wordt, wordt de buitenschoolse medische opvolging minder regelmatig. Meestal ga je pas naar de dokter als je kind ziek is.

De centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)) staan in voor de opvolging van de schoolgaande kinderen en jongeren. Naast het systematisch contact voor leerlingen tijdens hun hele schoolperiode, waaronder een medisch onderzoek, voeren deze diensten bepaalde vaccinaties gratis uit op de aanbevolen leeftijden, alsook inhaalvaccinaties.

Indien nodig, zullen ze de ouders uitnodigen om contact op te nemen met hun behandelende arts of met een specialist, zoals bijvoorbeeld een oogarts of KNO-arts. 

Wanneer worden de vaccinaties georganiseerd? 

Vaccinaties op scholen worden meestal georganiseerd door het CLB in: 

 • Het eerste leerjaar
 • Het vierde leerjaar
 • Het eerste middelbaar
 • Het derde middelbaar

Ze worden enkel uitgevoerd na toestemming van de ouders.

#waaromvaccineren... daarom is het goed

Je beschermt er jezelf mee, maar ook de mensen in je omgeving en ruim daarrond. 

Alles over vaccins

Deel dit artikel

Tags
Vaccin

Verder lezen

Blog

Wat is het rotavirus?

Het rotavirus is niet zeldzaam. Bijna alle kinderen jonger dan 5 worden erdoor getroffen. Het is een besmettelijk virus, dat een infectie van maag en darm veroorzaakt, en koorts, diarree en braken geeft. Ook problemen met de vertering, en uitdroging komen voor.

02 april
Blog

Risicopatiënt? Lees alles over het coronavaccin voor risicopatiënten

Voor het coronavaccin werd er een lijst met risicopatiënten opgesteld. Zij worden prioritair gevaccineerd. Welke aandoeningen behoren tot die lijst? En hoe weet je of jij op die lijst staat?

dokter prikt arm
Blog

Bescherm je kinderen tegen kinkhoest en laat je vaccineren

Het kinkhoest vaccin wordt voor elke volwassene aanbevolen. Zeker als je in contact komt met pasgeboren baby's. Bovendien is het vaccin in de meeste gevallen gratis.

Blog

Raadpleeg je online gezondheidsgegevens op My Health Viewer

Welke vaccinaties heb je al gekregen? Welke medicatie moet je nemen? Wat is het resultaat van je laatste deelname aan een bevolkingsonderzoek? Je kan het allemaal nagaan op My Health Viewer, een online toepassing die de ziekenfondsen ontwikkelden op vraag van de Vlaamse overheid.