News

Erkenning van bekwame helper: een stap vooruit voor de zorggemeenschap

In juni 2023 werd een belangrijke stap gezet met een nieuwe wet rond bekwame helpers. Maar wat houdt dat nu in?

Wie kan een bekwame helper worden?

Elke persoon die tijdens het werk of bij een vrijwillige activiteit buiten een zorginstelling, wil zorgen voor personen die bepaalde verpleegkundige verzorging moeten krijgen, kan bekwame helper worden. Bijvoorbeeld:

 • Een leerkracht op school;
 • Een leider van de jeugdbeweging op kamp;
 • Een kinderverzorger in een kinderdagverblijf;
 • Een gezinshulp aan huis;
 • ...

Je mag niemand verplichten om bekwame helper te worden. Ook een arts of verpleegkundige is niet verplicht bepaalde handelingen te delegeren.

Voorwaarden

De patiënt:

 • De patiënt bevindt zich buiten een zorgvoorziening of woonzorgcentrum
 • De patiënt bevindt zich in een stabiele klinische situatie
 • ​De patiënt, of diens wettelijk vertegenwoordiger, geeft schriftelijke toestemming

De persoon die de zorg overdraagt:

 • De delegerende zorgverstrekker moet een arts, een verpleegkundige verantwoordelijke voor algemene zorg (VVAZ) of een basisverpleegkundige zijn
 • De delegerende zorgverstrekker heeft de situatie en gezondheidstoestand van de patiënt geëvalueerd voor dat hij/zij toelating geeft, en voorziet regelmatig in een nieuwe evaluatie
 • De delegerende zorgverstrekker bepaalt welke technische verpleegkundigen verstrekkingen de bekwame helper kan uitvoeren

De bekwame helper:

 • De bekwame helper kan de handelingen uitvoeren die worden gedelegeerd. De bekwame helper heeft hiervoor de nodige opleiding of instructie ontvangen om die correct en veilig uit te voeren
 • De bekwame helper moet de ontvangen informatie geheimhouden.
 • De bekwame helper mag niet verplicht worden om bekwame helper te worden of te blijven

Twee soorten hulpverlening mogelijk

Dit wetsvoorstel maakt een onderscheid tussen twee soorten hulpverlening: na een korte instructie of na een opleiding, steeds op advies van de huisarts of verpleegkundige die instaat voor de opvolging van de patiënt.

Neem het geval van Leo, 6 jaar, die door zijn ADHD Rilatine moet innemen op vaste tijden: een leerkracht of een ander personeelslid van de school zal hem helpen, na een korte instructie.

Lea, 12 jaar, heeft een lichte motorische handicap en moet op gezette tijden een injectie krijgen: iemand van de naschoolse opvang of een begeleider van een vakantiekamp kan haar deze injectie geven, op voorwaarde dat ze een opleiding hebben gevolgd.

Op deze manier kan Lea het leven van een tiener leiden, na school met haar vriendjes spelen en deelnemen aan een kamp. Haar ouders profiteren mee van deze welkome onderbreking van hun ingewikkelde tijdsbesteding. 

Wanneer een opleiding nodig is, wordt de toestemming gegeven aan één bij naam genoemde bekwame helper. Wanneer een korte instructie voldoende is, wordt de toestemming niet beperkt tot één bij naam genoemde bekwame.

De verpleegkundige of arts wijst echter altijd één patiënt aan voor wie deze toestemming geldt en beschrijft welk zorgplan en welke procedures moeten worden gevolgd. Er bestaat een lijst met toegelaten handelingen.

Meer weten

Deel dit artikel

Verder lezen

12 oktober
Blog

Gratis webinar: Digitaal bewust opvoeden

Hoe moet je als ouder omgaan met het overdreven GSM-gebruik van je kind/jongere, het continu actief zijn op sociale media of het voortdurende gamen? Wat maakt games en sociale media zo aantrekkelijk? Wat moet je er zelf van kennen, waar moet je op letten en hoe hou je het binnen de perken?

10 oktober
Blog

‘Zie mijn pijn’ maakt mentale pijn zichtbaar met artificiële intelligentie

Psychisch lijden is vaak onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Maar mentale pijn is écht. Via artificiële intelligentie maakte Helan Ziekenfonds de pijn van drie mensen zichtbaar én bespreekbaar.

25 april
Blog

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Help jij vluchtelingen uit Oekraïne om wegwijs te raken na aankomst in België? Je staat er niet alleen voor! Weet dat je ook op Helan kan rekenen.

04 januari
Blog

Op een gezond nieuw jaar

2021 was best een pittig jaar, ook voor onze dienst Helan Kinderopvang. Begin 2021 bundelden we de krachten tussen de voormalige Partena en OZ-kinderdagverblijven tot een kinderopvangdienst met 51 kinderdagverblijven, actief in 4 Vlaamse provincies en Brussel.