Erkenning van bekwame helper : een stap vooruit voor de zorggemeenschap

Na een jarenlange impasse heeft de kwestie van de bekwame helpers op 1 juni een belangrijke stap vooruitgezet met de goedkeuring door het federale parlement van het wetsontwerp van minister Vandenbroucke.

Een bekwame helper is geen verpleegkundige noch een arts, maar iemand die in het kader van zijn beroep of vrijwillige activiteit één of meerdere verpleegkundige handelingen wil en kan verrichten buiten een zorginstelling: op school, in de crèche, het dagcentrum of de instelling voor gehandicapten, maar bijvoorbeeld ook tijdens stages en vakantiekampen.

Dit wetsvoorstel maakt een onderscheid tussen twee soorten hulpverlening: na een korte instructie of na een opleiding, steeds op advies van de huisarts of verpleegkundige die instaat voor de opvolging van de patiënt.

Neem het geval van Leo, 6 jaar, die door zijn ADHD Rilatine moet innemen op vaste tijden: een leerkracht of een ander personeelslid van de school zal hem helpen, na een korte instructie.

Lea, 12 jaar, heeft een lichte motorische handicap en moet op gezette tijden een injectie krijgen: iemand van de naschoolse opvang of een begeleider van een vakantiekamp kan haar deze injectie geven, op voorwaarde dat ze een opleiding hebben gevolgd.

Op deze manier kan Lea het leven van een tiener leiden, na school met haar vriendjes spelen en deelnemen aan een kamp. Haar ouders profiteren mee van deze welkome onderbreking van hun ingewikkelde tijdsbesteding. 

Wanneer een opleiding nodig is, wordt de toestemming gegeven aan één bij naam genoemde bekwame helper. Wanneer een korte instructie voldoende is, wordt de toestemming niet beperkt tot één bij naam genoemde bekwame.

De verpleegkundige of arts wijst echter altijd één patiënt aan voor wie deze toestemming geldt en beschrijft welk zorgplan en welke procedures moeten worden gevolgd. De lijst met toegelaten handelingen wordt opgenomen in een Koninklijk Besluit, dat nog de definitieve goedkeuring moet krijgen voor het in werking kan treden.

Minister Vandenbroucke hoopt op deze weg verder te kunnen gaan om artsen en verpleegkundigen geen bijkomende administratieve taken op te leggen. Wordt vervolgd!
 

Deel dit artikel

Verder lezen

12 oktober

Gratis webinar: Digitaal bewust opvoeden

Hoe moet je als ouder omgaan met het overdreven GSM-gebruik van je kind/jongere, het continu actief zijn op sociale media of het voortdurende gamen? Wat maakt games en sociale media zo aantrekkelijk? Wat moet je er zelf van kennen, waar moet je op letten en hoe hou je het binnen de perken?

10 oktober

‘Zie mijn pijn’ maakt mentale pijn zichtbaar met artificiële intelligentie

Psychisch lijden is vaak onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Maar mentale pijn is écht. Via artificiële intelligentie maakte Helan Ziekenfonds de pijn van drie mensen zichtbaar én bespreekbaar.

25 april

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Help jij vluchtelingen uit Oekraïne om wegwijs te raken na aankomst in België? Je staat er niet alleen voor! Weet dat je ook op Helan kan rekenen.

04 januari

Op een gezond nieuw jaar

2021 was best een pittig jaar, ook voor onze dienst Helan Kinderopvang. Begin 2021 bundelden we de krachten tussen de voormalige Partena en OZ-kinderdagverblijven tot een kinderopvangdienst met 51 kinderdagverblijven, actief in 4 Vlaamse provincies en Brussel.