News

1 op 4 jongeren heeft het moeilijk om informatie over gezondheid te begrijpen

3 op 4 jongeren tussen 16 en 25 is al eens op zoek gegaan naar informatie over gezondheid. Maar voor 1 op 4 van hen is die informatie moelijk tot heel moeilijk om te begrijpen. Slechts iets meer dan de helft kan daarbij ook onderscheid maken tussen betrouwbare informatie en niet-betrouwbare informatie. Deze cijfers werden vandaag gepubliceerd door de Onafhankelijke Ziekenfondsen, naar aanleiding van een symposium over jongeren en hun gezondheid.

Hoe vlot gaan jongeren om met gezondheidsinformatie?  

Naar aanleiding van een symposium over jongeren en hun gezondheid, realiseerden de Onafhankelijke Ziekenfondsen, waarvan Helan deel uitmaakt, een enquête bij een representatieve steekproef van 1000 jongeren tussen 16 en 25 jaar.

De resultaten tonen aan dat 3 op 4 jongeren tussen 16 en 25 jaar al eens op zoek is gegaan naar informatie over gezondheid. Voor 3 op 4 jongeren, op zoek naar informatie over gezondheid, was die info ook makkelijk te begrijpen en bruikbaar.

Iets meer dan de helft geeft aan het onderscheid te kunnen maken tussen betrouwbare info en niet-betrouwbare info. Dit aandeel stijgt echter wel met de leeftijd: onder de 23 tot 25-jarigen gaat het om 72 %. Maar 1 op 4 heeft het dus wel moeilijk om de info over gezondheid te begrijpen.  

Ongeveer 40 % van de jongeren heeft bovendien geen weet van specifieke gezondheidsmaatregelen die op hen betrekking hebben, zoals gratis basis tandverzorging of tussenkomst in de kost van brillenglazen tot 18 jaar, of voorbehoedsmiddelen aan een voordelig tarief (of zelfs gratis) tot de leeftijd van 25 jaar.

Die kennis ligt in Vlaanderen ook wat lager dan in de andere regio’s, en in het bijzonder voor wat de gratis basistandzorg betreft (Vlaanderen: 58 % versus Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonie: beide 72 %). 

Op de impact van media op gezondheid gaat Kathleen Beullens, Hoogleraar aan de School voor Massacommunicatieresearch verbonden aan de KULeuven, dieper in tijdens het symposium: “Een groot deel van de jongeren spendeert meer tijd op media dan ze slapen of naar school gaan. Maar het is belangrijk om te duiden dat mediagebruik en gezondheid een wederzijdse invloed uitoefenen. Je gezondheid bepaalt welke media je gebruikt, en de media die je gebruikt gaan een impact hebben op je gezondheid. Mediagebruik is bovendien niet inherent goed of slecht, het kan zowel een positieve als negatieve impact hebben. Het is wel zo dat we ons niet voldoende bewust zijn van de impact van ons online handelen op anderen, maar evenzeer op onszelf.”

Gezondheidspromotie en onderwijs: onbenutte kansen? 

Uit de enquête blijkt daarnaast ook dat onderwijs opvallend laag scoort wanneer gepeild wordt naar wie hen kan motiveren om meer met gezondheid bezig te zijn. Een aspect dat uitvoerig becommentarieerd werd door de sprekers op het symposium.

Ann Ceuppens, Directeur Studies en vertegenwoordiging bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen: “Daar schuilt dus zeker potentieel om meer te investeren in een Health in All Policies aanpak, wat een aanpak is die onder andere gepromoot wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie om gezondheidsbeleid concreet te maken over beleidsdomeinen en -niveaus heen.”  

Xavier Brenez, directeur-generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen vult aan : “Uit de enquête blijkt dat slechts 17 % van de jongens en 8 % van de meisjes aangeven dat de school hen kan motiveren om met hun gezondheid bezig te zijn. Het onderwijs spoort jongeren dus niet aan om voor hun gezondheid te zorgen. Er is echter een echte paradox, aangezien twee derde van hen zou willen dat de school meer aandacht besteedt aan gezondheidsproblemen, voor zover het risicogedrag betreft zoals alcohol, drugs of seksueel overschrijdend gedrag.”  

Op dat laatste aspect gaat ook Wannes Magits van Sensoa dieper in: “Het onderwijs kan een plek zijn om correcte informatie op vlak van seksuele gezondheid door te geven. En dat mag gerust met een meer positieve toon, van jongs af aan en op maat van het kind. Jongeren geven zelf ook aan dat ze dit thema meer willen bespreken op school. Ook in het kader van seksueel grensoverschrijdend gedrag is dit belangrijk. Want je kan beter aangeven wat je niet wil, als je van jezelf weet wat je wel wil.”

Meer uitgebreide resultaten werden deze ochtend gepubliceerd. Daaruit bleken reeds de belangrijkste gezondheidsthema’s waarover jongeren zich zorgen maken: gezonde voeding, lichaamsbeweging, nachtrust en mentale gezondheid.

Opvallend is ook dat meisjes zich merkelijk meer zorgen maken wanneer het aankomt op gezondheid, zich meer bezighouden met bepaalde thema’s en sneller het gevoel hebben minder gezond te leven.

Die verschillen zijn zeer uitgesproken wanneer het aankomt op lichaamsbeweging en mentale gezondheid. Anderzijds maken jongens zich vaker dan meisjes zorgen over overmatig gamen of smartphonegebruik of hun seksuele gezondheid (onveilige seks, SOA’s, grensoverschrijdend gedrag). Al zijn deze bezorgheden wel veel kleiner dan de thema’s lichaamsbeweging, mentale gezondheid, voeding en nachtrust.

Welke acties onderneemt het ziekenfonds? 

Helan Onafhankelijk ziekenfonds, deel van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, ondersteunt mentaal welzijn van jongeren via een aantal specifieke voordelen voor haar leden.

  • Naast bijkomende terugbetalingen voor psychotherapie, kunnen jongeren die nood hebben aan een gesprek met een psycholoog terecht bij de Helan Luisterlijn.
    Via het gratis nummer 0800/88081 heb je recht op 5 gesprekken per jaar. De Luisterlijn werkt onafhankelijk van het ziekenfonds en houdt zich strikt aan het beroepsgeheim. 
  • Via de Heyo-jeugdvakantiekampen kunnen jongeren tot 18 jaar deelnemen aan vakantiekampen aan een voordelig tarief.
  • Vanaf 2023 verhoogt ook de terugbetaling van andere sport- of jeugdbewegingskampen, tot 190 euro per jaar.
  • Daarbovenop zijn er tussenkomsten voor logopedie, het lidgeld bij sportclubs of –events, ...   
  • Gerichte campagnes zoals Ziemijnpijn, Musturberen, Toerkedoen, MijnSlaap en Schijfruimtevol hebben als doel drempels te verlagen en duidelijk en haalbaar advies te geven zodat zorg dragen voor je gezondheid toegankelijker wordt. 

Deel dit artikel

Verder lezen

12 oktober
Blog

Gratis webinar: Digitaal bewust opvoeden

Hoe moet je als ouder omgaan met het overdreven GSM-gebruik van je kind/jongere, het continu actief zijn op sociale media of het voortdurende gamen? Wat maakt games en sociale media zo aantrekkelijk? Wat moet je er zelf van kennen, waar moet je op letten en hoe hou je het binnen de perken?

10 oktober
Blog

‘Zie mijn pijn’ maakt mentale pijn zichtbaar met artificiële intelligentie

Psychisch lijden is vaak onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Maar mentale pijn is écht. Via artificiële intelligentie maakte Helan Ziekenfonds de pijn van drie mensen zichtbaar én bespreekbaar.

25 april
Blog

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Help jij vluchtelingen uit Oekraïne om wegwijs te raken na aankomst in België? Je staat er niet alleen voor! Weet dat je ook op Helan kan rekenen.

04 januari
Blog

Op een gezond nieuw jaar

2021 was best een pittig jaar, ook voor onze dienst Helan Kinderopvang. Begin 2021 bundelden we de krachten tussen de voormalige Partena en OZ-kinderdagverblijven tot een kinderopvangdienst met 51 kinderdagverblijven, actief in 4 Vlaamse provincies en Brussel.