Globaal medisch dossier

In een globaal medisch dossier (GMD) houdt de huisarts gemakkelijk gedetailleerde medische gegevens bij over zijn patiënten. Een globaal medisch dossier is niet verplicht, maar wel aan te raden. Zo betaal je namelijk minder remgeld voor je bezoeken bij de huisarts.

Wat zijn de voordelen van een globaal medisch dossier?

Als je een globaal medisch dossier laat openen:

  • kan je huisarts je gezondheid optimaal opvolgen, zonder dubbele en overbodige onderzoeken en kosten.
  • kan je huisarts je gericht doorverwijzen voor gespecialiseerde medische hulp.
  • krijg je remgeldvermindering en betaal je minder remgeld voor je bezoeken bij de huisarts.

In sommige gevallen is een globaal medisch dossier noodzakelijk om als diabetespatiënt een tegemoetkoming voor een revalidatieprogramma voor zelfregulatie te ontvangen.

Heb jij al een globaal medisch dossier geopend bij je huisarts? Kijk het meteen na in je dossier.

Naar Mijn Helan

Hoe laat je een globaal medisch dossier openen?

Vraag je huisarts om je dossier te beheren.

Een erkende huisarts kan gemakkelijk je globaal medisch dossier openen. Vraag tijdens een consultatie of huisbezoek aan je huisarts om jouw globaal medisch dossier te beheren. Meer moet je niet doen.

Maakt je arts deel uit van een groepspraktijk?

Je kan ook een globaal medisch dossier openen bij een arts die deel uitmaakt van een groepspraktijk. Een groepspraktijk is een vorm van vrijwillige samenwerking tussen twee of meer artsen die op eenzelfde locatie praktijk houden. Er is enkel een administratief verschil met huisartsen die een eigen praktijkruimte hebben.

Je betaalt een administratieve bijdrage.

De huisarts rekent per kalenderjaar een bijdrage aan, maar dat bedrag krijg je volledig terugbetaald door je ziekenfonds. Je huisarts kan rechtstreeks met je ziekenfonds je globaal medisch dossier administratief verlengen. Zo hoef je dat bedrag niet voor te schieten.

Open ook een globaal medisch dossier voor je kinderen.

Iedereen kan aan de huisarts vragen om een globaal medisch dossier te openen. Ook voor je kind(eren) kan de huisarts er één openen.

Globaal Medisch Dossier

Goed om te weten

Dat je huisarts jouw globaal medisch dossier beheert, betekent niet dat je geen andere huisarts mag raadplegen of van huisarts kan veranderen. Je bent vrij om je globaal medisch dossier aan een andere huisarts toe te vertrouwen. Je ‘nieuwe’ huisarts moet dan je globaal medisch dossier opvragen bij je ‘vorige’ huisarts.

Praktische vragen en antwoorden

Het feit dat je huisarts jouw globaal medisch dossier beheert, wil niet zeggen dat je geen andere huisarts mag raadplegen of van huisarts kan veranderen. Je bent vrij om je globaal medisch dossier aan een andere huisarts toe te vertrouwen. Je ‘nieuwe’ huisarts moet dan je globaal medisch dossieropvragen bij je ‘vorige’ huisarts.

Je hebt het recht om je globaal medisch dossier in te kijken. Je huisarts wordt immers verondersteld jou voldoende begrijpelijke informatie te geven over jouw gezondheidstoestand.

Je kan je huisarts een kopie vragen van je globaal medisch dossier. Als de arts bereid is een kopie te maken, betaal je de kopieerkosten. Let wel, een kopie is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik.

De huisarts kan je de inzage in jouw dossier weigeren als hij meent dat je de informatie over je gezondheidstoestand niet aankunt. Hij moet de reden voor de weigering dan vermelden in jouw dossier. Wil je toch weten wat er in je dossier staat, dan kan je een andere arts inschakelen als tussenpersoon. Hij of zij kan navraag doen bij je huisarts en je de gewenste gegevens meedelen.

Met een globaal medisch dossier is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat je minder remgeld moet betalen. Remgeld is het bedrag dat je zelf voor een raadpleging betaalt. 

Je krijgt remgeldvermindering tot 31 december van het tweede kalenderjaar na de opening of verlenging van je globaal medisch dossier: 

  • Voor elke raadpleging in de spreekkamer van je huisarts betaal je minder remgeld (= het bedrag dat je zelf voor een raadpleging betaalt, dus het verschil tussen het honorarium en de terugbetaling). Wie ouder is dan 75 jaar of wie voldoet aan de medische voorwaarden om recht te hebben op het zorgforfait, geniet dit voordeel ook bij een huisbezoek door de huisarts.  
  • Bij doorverwijzing naar de meeste arts-specialisten krijg je een remgeldvermindering van 5 euro of 2 euro (met verhoogde tegemoetkoming) bovenop het honorarium. Je huisarts geeft je hiervoor een verwijsformulier met vermelding van het specialisme. 
  • De vermindering geldt maar één keer per specialisme per kalenderjaar bij een specialist (geaccrediteerd of niet) voor inwendige geneeskunde, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, kindergeneeskunde, cardiologie, gastro-enterologie, pneumologie, reumatologie, dermato-venerologie, gynaecologie, oftalmologie, urologie, stomatologie, geriatrie, endocrinologie en bij de neus-keel-oorarts.  
  • De vermindering geldt niet voor een aantal specialismen als chirurgie, radiologie, klinische biologie, … 

De remgeldvermindering geldt bij de huisarts die jouw globaal medisch dossier beheert of bij zijn collega’s die toegang hebben tot jouw globaal medisch dossier. Onder huisbezoeken vallen ook de bezoeken van een huisarts aan personen: 

  • in een rustoord voor bejaarden 
  • in een rust- en verzorgingstehuis 
  • in een instelling waar kinderen, bejaarden, herstellenden of gehandicapten verblijven 

Je krijgt geen remgeldvermindering voor huisbezoeken 's avonds, 's nachts, tijdens het weekend of op een feestdag. 

Voordelen en terugbetalingen

Wie gezond en in balans wil blijven, verdient net dat tikkeltje meer. Daarom hebben wij een hele reeks extra voordelen en terugbetalingen voor jou.

Dentalia Up

Bescherm je gezin tegen hoge tandzorgkosten. Krijg tot 4.000 euro terug voor tandverzorging, beugels, kronen, implantaten en meer.

Dienst Maatschappelijk Werk

Informatie, ondersteuning en advies over zorgoplossingen en financiƫle steun. Reken op de experts van de Dienst maatschappelijk werk van Helan.

Helan Zorgkas

Elk jaar krijg je een uitnodiging om de zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming te betalen. Zo help je een zorgbudget te voorzien voor ouderen of mensen die extra zorg nodig hebben.