Zorgtraject

Mensen met bepaalde chronische ziekten zoals bijvoorbeeld diabetes, chronische nierinsufficiëntie, long Covid en anderen kunnen een zorgtraject starten. Zo'n traject omvat passende opvolging en behandeling

Wat is een zorgtraject?

Een zorgtraject organiseert de opvolging en behandeling van een patiënt met een chronische ziekte. De huisarts speelt hierin een cruciale rol en werkt hiervoor indien nodig samen met andere zorgverstrekkers. 

De zorgtrajecten betekenen een grote hulp voor chronisch zieken. Ze zorgen voor een passende opvolging en behandeling van patiënten met chronische ziektes.

Heb jij al een globaal medisch dossier geopend bij je huisarts? Kijk het meteen na in je dossier, want hiermee betaal je minder remgeld voor je bezoeken bij de huisarts.

Naar Mijn Helan

Zorgtraject voor diabetes type 2 of chronische nierinsufficiëntie

Om een zorgtraject op te starten, moet er een zorgcontract opgesteld worden.

Je huisarts stelt een zorgtrajectcontract op.

Je huisarts stelt samen met jou en de behandelende arts-specialist een zorgtrajectcontract op. Dit contract is onbeperkt geldig. Jijzelf, je huisarts en je arts-specialist ondertekenen het.

Je huisarts bezorgt een kopie van het contract aan je ziekenfonds.

Je adviserende arts brengt je op de hoogte van de startdatum van je zorgtraject.

Opstarttraject Diabetes

Het aantal mensen met diabetes type 2 blijft toenemen. Bij veel patiënten duurt het lang vooraleer ze de juiste diagnose krijgen. Met een vroege diagnose gevolgd door een correcte behandeling kunnen we ernstige gezondheidsgevolgen vermijden. Om de diagnose sneller te kunnen stellen en behandelen, kunnen patiënten beroep doen op het 'opstarttraject diabetes'.

De huisarts stelt de diagnose en heeft een ondersteunende functie. Afhankelijk van de behoeften wordt er doorverwezen naar andere zorgverleners. In dit opstarttraject vervalt het remgeld van bepaalde prestaties en kan je ook rekenen op gratis diabeteseducatie

Voor meer informatie rond dit opstarttraject kan je terecht bij je behandelende arts.

Zorgtraject voor langdurige Covid

Om een zorgtraject voor langdurige Covid (ook wel long-COVID-19 of post-COVID-19 genoemd) op te starten, rekent je huisarts de startcode aan bij een eerste raadpleging. Hiervoor moet geen zorgcontract worden opgesteld.

De diagnose langdurige Covid wordt gesteld als je na een coronabesmetting klachten hebt die minstens 12 weken aanhouden, die een zichtbare impact hebben op je dagelijkse leven en die niet te verklaren zijn door een andere diagnose. De meest voorkomende symptomen zijn vermoeidheid, kortademigheid, pijn of druk op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, verlies van smaak en/of geur, geheugen- en concentratieproblemen (hersenmist), angst en depressie.

Alle patiënten waarvoor de diagnose long Covid wordt opgesteld komen in aanmerking voor dit traject, een ziekenhuisopname is geen voorwaarde.

Vermoed je langdurige Covid? Ga langs bij je huisarts. Die kan een diagnose stellen, een persoonlijk behandelplan opstellen en je doorverwijzen naar de juiste zorgverleners.

Op basis van jouw persoonlijke noden stelt de huisarts een behandelplan op. Er zijn twee soorten zorgtrajecten:

 • Monodisciplinair traject: je krijgt hierbij hulp van één zorgverlener.
 • Multidisciplinair traject: je krijgt hierbij hulp van verschillende zorgverleners. Je huisarts staat voor je klaar samen met een team van hulpverleners (psycholoog, logopedist, kinesitherapeut,diëtist,...). Binnen dit team wordt er een zorgcoördinator aangesteld. 

Wanneer je een monodisciplinair traject gestart bent maar toch de nood voelt van hulp van andere zorgverstrekkers, kan het traject multidisciplinair worden verdergezet.

Het zorgtraject duurt 6 maanden en kan eenmalig verlengd worden met 6 maanden. Indien er gespecialiseerde zorg nodig is, verwijst de huisarts je door naar de juiste verstrekker. 

Als patiënt betaal je voor de specifieke verstrekkingen binnen dit traject niets. Voor de meeste verstrekkingen kunnen geen remgeld of supplementen worden aangerekend.

Opgelet: voor verstrekkingen waarvoor er reeds een terugbetaling wordt voorzien kunnen wel remgeld en supplementen worden aangerekend (zoals bij de eerste 18 beurten courante kinesitherapie of bij psychologische zorg).

Zorgtraject voor kinderen met obesitas

Obesitas is een ernstige en chronische vorm van overgewicht met een grote impact op de levenskwaliteit. Om obesitas goed te kunnen behandelen moet er samengewerkt en goed gecommuniceerd worden tussen verschillende zorgverleners.

De huisarts, kinderarts of arts werkzaam bij het CLB of Kind en Gezin verwijst je door voor verdere behandeling naar een Pediatrisch Multidisciplinair Obesitascentrum (PMOC). 

 

In het PMOC word je begeleid door een multidisciplinair team met een grote expertise in kinderobesitas. Denk aan een kinderarts, een gespecialiseerde diëtist, een gespecialiseerde psycholoog, enzovoort.

De verschillende zorgverleners werken nauw met elkaar samen aan je zorgplan, de PMOC-coördinator zorgt voor een transparante communicatie. 

Deze gespecialiseerde zorg voor obesitas bij kinderen is gratis en wordt volledig terugbetaald.

Zorgtraject voor kinderen en jongeren met eetstoornis

Voor jongeren tot 23 jaar met een eetstoornis kan er een zorgtraject opgestart worden. De behandelende arts zorgt voor de opstart en opvolging van dit traject. Er wordt een behandelplan opgemaakt, er is multidisciplinair overleg en er wordt doorverwezen naar gespecialiseerde diëtische en psychologische zorg.

Voor meer informatie rond de opstart van dit zorgtraject kan je terecht bij je behandelende arts.

Globaal Medisch Dossier

Goed om te weten

Het succes van een zorgtraject vraagt een actieve inbreng van de patiënt. Afhankelijk van het type zorgtraject bepaal je samen met je huisarts welke doelstellingen je actief tracht te realiseren.

Praktische vragen en antwoorden

Om met een zorgtraject te starten, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 • Je ondertekent een zorgtrajectcontract voor onbeperkte duur.
 • Je hebt minstens 2 contacten (raadpleging of huisbezoek) per behandelingsjaar met je huisarts.
 • Je raadpleegt minstens eenmaal per behandelingsjaar een arts-specialist die bevoegd is om een zorgtraject te ondertekenen.
 • Je huisarts beheert je globaal medisch dossier.

Specifieke voorwaarden voor patiënten met diabetes type 2

 • Je volgt een insulinebehandeling met 1 of 2 insuline-injecties per dag of je behandeling met orale antidiabetica is onvoldoende.
 • De overstap naar insuline-injecties of insulinebehandeling moet overwogen worden.
 • Je bent niet zwanger of hebt geen zwangerschapswens.
 • Je bent fysiek in staat om regelmatig de huisarts en diabetoloog te raadplegen.
 • Je hebt geen diabetes type 1.

Specifieke voorwaarden voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie

 • Je bent minstens achttien jaar.
 • Je hebt chronische nierinsufficiëntie in een ernstig stadium (GFR < 45, twee keer bepaald door een bloedanalyse) of chronische nierinsufficiëntie met een proteïnurie van meer dan 1g/dag (2 keer bepaald door een urineonderzoek).
 • Je hebt geen niertransplantatie ondergaan.
 • Je bent niet in nierdialyse.
 • Je bent fysiek in staat om regelmatig de huisarts en de nefroloog te raadplegen.

Specifieke voorwaarden voor patiënten met langdurige Covid

 • Je huisarts stelt de diagnose langdurige Covid vast.
 • De huisarts start het zorgtraject voor langdurige Covid op door de startcode te attesteren.

De zorgtrajecten vormen een grote hulp voor chronisch zieken.

 • Je krijgt de garantie dat je huisarts en specialist nauw met elkaar zullen samenwerken bij de aanpak, behandeling en opvolging van je ziekte.
 • Je krijgt alle nodige informatie om je ziekte zo goed mogelijk aan te pakken (gezonde levensstijl, geneesmiddelen, regelmatige medische controle, …) door middel van een persoonlijk zorgplan.
 • Tijdens de duur van het zorgtraject krijg je een volledige terugbetaling van het remgeld voor consultaties bij de huisarts, bij de andere artsen in de groepspraktijk van de huisarts en bij de arts-specialist.
 • Naargelang de aandoening kun je specifiek materiaal op medisch voorschrift verkrijgen bij de apotheek of bij een erkende leverancier.

Specifieke voordelen voor patiënten met diabetes type 2

 • Gratis opleiding door een erkende diabeteseducator.
 • Terugbetaling van 2 behandelingen per jaar bij een podoloog.
 • Terugbetaling van 2 sessies per jaar bij een diëtist.
 • Gratis zelfzorgmateriaal (bloedglucosemeter, strips en lancetten) via de apotheker en met medisch voorschrift.

Specifieke voordelen voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie

 • Terugbetaling van 2 à 4 sessies per jaar bij een diëtist.
 • Gratis bloeddrukmeter via de apotheker ter beschikking met medisch voorschrift.

Specifieke voordelen voor patiënten met langdurige Covid

 • De patiënt hoeft niets te betalen. Er kunnen enkel remgeld en supplementen worden aangerekend voor verstrekkingen waarvoor er reeds een terugbetaling werd voorzien (zoals de eerste 18 beurten courante kinesitherapie of psychologische zorg).
 • Een zorgtraject start pas nadat de huisarts een kopie van het contract naar je ziekenfonds heeft gestuurd. Daarna deelt de adviserende arts de startdatum mee aan de patiënt, huisarts en arts-specialist.
 • Je ziekenfonds betaalt aan de huisarts en arts-specialist een forfaitair ereloon voor het begeleiden van een zorgtraject.
 • Je ziekenfonds betaalt jou het remgeld terug van de raadplegingen van de huisarts en specialist.
 • Je ziekenfonds helpt je om een gezonde levensstijl na te streven, met tips om gezond te eten, regelmatig te bewegen of te stoppen met roken.

Voordelen en terugbetalingen

Wie gezond en in balans wil blijven, verdient net dat tikkeltje meer. Daarom hebben wij een hele reeks extra voordelen en terugbetalingen voor jou.

Dentalia Up

Bescherm je gezin tegen hoge tandzorgkosten. Krijg tot 4.000 euro terug voor tandverzorging, beugels, kronen, implantaten en meer.

Dienst Maatschappelijk Werk

Onafhankelijk leven met een beperking, optimaal helpen als mantelzorger: reken op onze maatschappelijk werkers voor advies, bemiddeling of ondersteuning.

Vlaamse sociale bescherming

Elk jaar krijg je een uitnodiging om de zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming te betalen. Zo help je een zorgbudget te voorzien voor ouderen of mensen die extra zorg nodig hebben.