Inhaalpremie voor langdurig zieken

Ben je een langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt? Dan betaalt je ziekenfonds je 1 keer per jaar mogelijks de inhaalpremie, bovenop je invaliditeitsuitkering.

Wat is de inhaalpremie?

De inhaalpremie wordt ook wel 'vakantiegeld voor invaliden' genoemd. De premie volgt de gezondheidsindex en is een  forfaitair bedrag (werknemers/werklozen en zelfstandigen).

Wie ontvangt een inhaalpremie?

Je hebt in een lopend jaar recht op de inhaalpremie als je:

  • op 31 december van het voorbije jaar minstens 1 jaar arbeidsongeschikt was
  • EN in mei van het lopende jaar nog minstens 1 kalenderdag erkend bent als invalide

Inhaalpremie wordt automatisch uitbetaald

Wij gaan na of je recht hebt op de inhaalpremie. Je hoeft hier zelf dus niets voor te doen. Je ziekenfonds stort de premie automatisch eind mei.

Wat met je belastingaangifte?

De inhaalpremie is belastbaar, maar er wordt geen bedrijfsvoorheffing op ingehouden. Je moet ze vermelden bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Is je uitkeringsdossier volledig? 

Wil je weten of alles in orde is voor de uitbetaling van je ziekte-uitkering? Bekijk het in Mijn Helan, daar kun je de status van je dossier volgen en zie je meteen of er een uitkering werd gestort.