Medisch akkoord geneesmiddelen

De wettelijke ziekteverzekering betaalt heel wat geneesmiddelen terug. Meestal regelt het ziekenfonds dit rechtstreeks met de apotheker of het ziekenhuis en hoef je zelfs niets voor te schieten. Voor andere geneesmiddelen moet je eerst de toestemming van de adviserende arts van het ziekenfonds krijgen om recht te hebben op een terugbetaling.

Hoe verloopt de aanvraag?

De arts die je het geneesmiddel voorschrijft, dient – digitaal of op papier – de aanvraag voor een medisch akkoord in bij je ziekenfonds. De adviserende arts van jouw ziekenfonds bekijkt die aanvraag en controleert, volgens de richtlijnen van het RIZIV, of je aan de voorwaarden voldoet. Als dit het geval is, krijg je een medisch akkoord: de toestemming voor de terugbetaling van het gevraagde geneesmiddel.

Met dit medische akkoord, én het voorschrift van je arts, kan je het geneesmiddel afhalen bij je apotheek. Je apotheker regelt de terugbetaling rechtstreeks met je ziekenfonds via de derdebetalersregeling. Jij betaalt enkel nog het remgeld.

Volg de status van je medische akkoord op in Mijn Helan.

Naar Mijn Helan

Elektronische aanvraag

Verstuurt je voorschrijvende arts de aanvraag voor je medisch akkoord elektronisch? Dan ontvangen we je aanvraag meteen en kunnen we er sneller mee aan de slag. We gidsen je even door het verloop van de procedure.

Dit gebeurt via de software MyCarenet.

We verwerken je aanvraag (administratieve controle) en sturen ze door naar de adviserende arts (medische controle). Dit kan tot 3 weken duren. Via de Mijn Helan app (mobiel) of via Mijn Helan (desktop) zie je op elk moment de actuele status van je medische akkoord.

Er zijn 3 mogelijke scenario's:

 • Medisch akkoord

  Je arts krijgt een antwoord via MyCarenet en jij ontvangt het medische akkoord per brief. Met dit akkoord en je voorschrift kan je het geneesmiddel afhalen bij je apotheek. Je betaalt enkel het resterende remgeld.

 • Vraag naar extra informatie

  Soms heeft de adviserende arts meer informatie nodig om een beslissing te nemen. Dan krijgen jij en je arts per brief de vraag naar bijkomende inlichtingen. Het ziekenfonds wacht het antwoord van je voorschrijvende arts dan af om een definitieve beslissing te nemen.

 • Weigering

  Voldoe je niet aan de voorwaarden van het RIZIV, dan wordt je aanvraag tot medisch akkoord geweigerd. Je arts wordt ingelicht via MyCarenet en jij krijgt een brief met deze beslissing. In overleg met je arts kan je een goedkoper geneesmiddel zoeken of hetzelfde geneesmiddel gebruiken tegen volledige kostprijs.

Papieren aanvraag

Je arts kan de aanvraag voor een medisch akkoord ook op papier aan het ziekenfonds bezorgen. Verder verloopt de procedure hetzelfde als bij een elektronische aanvraag.

Bewaar deze goed zodat je de aanvraag aan de adviserend arts van het ziekenfonds kan bezorgen. Plak er een witte kleefzegel op van de patiënt.

 • Deponeer het in een Helan-brievenbus in je buurt.
 • Of stuur het op per post: Helan ziekenfonds, Medische dienst - Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

We verwerken je aanvraag (administratieve controle) en sturen ze door naar de adviserende arts (medische controle). Dit kan tot 3 weken duren. Via Mijn Helan zie je op elk moment de actuele status van je medische akkoord.

Er zijn 3 mogelijke scenario's:

 • Medisch akkoord

  Je arts krijgt een antwoord via MyCarenet en jij ontvangt het medische akkoord per brief. Met dit akkoord en je voorschrift kan je het geneesmiddel afhalen bij je apotheek. Je betaalt enkel het resterende remgeld.

 • Vraag naar extra informatie

  Soms heeft de adviserende arts meer informatie nodig om een beslissing te nemen. Dan krijgen jij en je arts per brief de vraag naar bijkomende inlichtingen. Het ziekenfonds wacht het antwoord van je voorschrijvende arts dan af om een definitieve beslissing te nemen.

 • Weigering

  Voldoe je niet aan de voorwaarden van het RIZIV, dan wordt je aanvraag tot medisch akkoord geweigerd. Je arts wordt ingelicht via MyCarenet en jij krijgt een brief met deze beslissing. In overleg met je arts kan je een goedkoper geneesmiddel zoeken of hetzelfde geneesmiddel gebruiken tegen volledige kostprijs.

medische akkoorden geneesmiddelen

Goed om te weten

In afwachting van het medische akkoord kan je het geneesmiddel al aankopen met je voorschrift. Je betaalt dan het volledige bedrag, zonder de garantie dat je een goedkeuring zal ontvangen.

Krijg je nadien de goedkeuring van de adviserende arts, dan bezorg je Helan het leveringsattest van je apotheek om de terugbetaling van je geneesmiddel te regelen.

Voordelen en terugbetalingen

Wie gezond en in balans wil blijven, verdient net dat tikkeltje meer. Daarom hebben wij een hele reeks extra voordelen en terugbetalingen voor jou.

Dentalia Up

Bescherm je gezin tegen hoge tandzorgkosten. Krijg tot 4.000 euro terug voor tandverzorging, beugels, kronen, implantaten en meer.

Dienst Maatschappelijk Werk

Informatie, ondersteuning en advies over zorgoplossingen en financiële steun. Reken op de experts van de Dienst maatschappelijk werk van Helan.

Helan Zorgkas

Elk jaar krijg je een uitnodiging om de zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming te betalen. Zo help je een zorgbudget te voorzien voor ouderen of mensen die extra zorg nodig hebben.