Medische controle bij arbeidsongeschiktheid

Ontvang je een uitkering voor arbeidsongeschiktheid? Dan is de adviserende arts van je ziekenfonds bevoegd om je arbeidsongeschiktheid te controleren.

Je ontvangt een uitnodiging voor medische controle

De adviserende arts beslist of het om een fysieke of telefonische consultatie gaat. Hiervoor krijg je een oproepingsbrief.

Is de voorgestelde datum voor controle om medische redenen niet haalbaar? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de adviserende arts om een andere datum vast te leggen. De contactgegevens van de adviserende arts vind je in de oproepingsbrief.

Wie voert de medische controle uit?

Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid controleert de adviserende arts van het ziekenfonds jouw arbeidsongeschiktheid tijdens een controleonderzoek.

Ook tijdens de periode van invaliditeit zal de adviserende arts van het ziekenfonds jouw arbeidsongeschiktheid blijven controleren. Bij overgang van primaire arbeidsongeschiktheid naar invaliditeit, of bij verlenging van je invaliditeit zal de adviserende arts een voorstel opmaken voor de GRI. Dit is de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit, een college van artsen dat valt onder de bevoegdheid van het RIZIV. De GRI kan het voorstel dan aanvaarden, of een bijkomende controle vragen.

Goed om te weten

Verwittig steeds vooraf de adviserende arts als je gedurende een bepaalde periode niet aanwezig zal zijn op je officiële adres. Zo voorkom je dat je een controle-onderzoek misloopt, wat kan leiden tot een onderbreking van de uitbetaling van je uitkeringen. De contactgegevens van de adviserende arts vind je in de oproepingsbrief.

Wat als je niet opdaagt bij een controle?

Als je bij een controle niet opdaagt zonder te verwittigen, dan loop je het risico je uitkering tijdelijk of definitief te verliezen. Ontvang je een brief over je afwezigheid op de medische controle, of merk je dat je uitkering niet meer betaald wordt, neem dan onmiddellijk contact op met ons. 

Hou je ziekenfonds dus zeker op de hoogte indien je adres wijzigt.

Wat als je met vakantie gaat?

Vraag minstens 10 dagen voor de vertrekdatum de toestemming aan het ziekenfonds, zowel voor vakantie in binnen- en buitenland. Dit doe je makkelijk via Mijn Helan. Zo vermijd je dat de adviserende arts een medische controle inplant tijdens je afwezigheid.

Vertrek je op vakantie gedurende het eerste jaar arbeidsongeschiktheid? Dien dan vóór je vertrek een verlenging in. Want ook tijdens je vakantie moet je arbeidsongeschiktheid aangegeven zijn met een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.