Vakantieattest voor werklozen

Het ziekenfonds mag voor een openstaand saldo vakantiedagen geen vervangingsinkomen uitkeren. Geef daarom die dagen aan via een vakantieattest.

Waarvoor dient een vakantieattest?

Heb je voor het einde van het vakantiejaar nog een aantal vakantiedagen (gedekt door vakantiegeld of loon betaald tijdens het vakantiejaar) over en kan je die niet opnemen door arbeidsongeschiktheid? Laat het aan je ziekenfonds weten via een vakantieattest. Het ziekenfonds mag namelijk voor het openstaande saldo vakantiedagen geen vervangingsinkomen uitkeren.

Over welke vakantiedagen gaat het?

 • Wettelijke vakantiedagen
 • Bijkomende vakantiedagen die aanleiding geven tot het uitbetalen van vakantiegeld of loon
 • Vakantiedagen waarop je recht hebt volgens je arbeidsovereenkomst

Wanneer ontvang je een vakantieattest?

Arbeiders

 • Ontvangen het in te vullen vakantieattest vanaf de maand juli.
 • Kunnen zelf de voorkeurperiode  voor de inhouding van de vakantiedagen vermelden op het document.

Bedienden

 • Kunnen geen voorkeurperiode voor de inhouding van de vakantiedagen doorgeven. Het gebeurt sowieso in december.

Wat moet je doen met je vakantieattest?

Helan bezorgt je een vakantieattest.

Een nieuw exemplaar nodig? Download het vakantieattest. 

Zodra je het vakantieattest hebt ontvangen, moet je dit zo snel mogelijk laten invullen door je werkloosheidsinstelling en terugbezorgen aan Helan.

Je werkloosheidsinstelling kan het vakantieattest digitaal invullen en indienen bij Helan.

Als je werkloosheidsinstelling het vakantieattest niet digitaal kan indienen, dan zal hij/zij het papieren document invullen. 

Bezorg ons het document:

 • digitaal via deze webpagina
 • per post naar Helan ziekenfonds, Dienst arbeidsongeschiktheid, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk

Bezorg je het vakantieattest niet tijdig aan het ziekenfonds terug, dan houden wij automatisch 24 uitkeringsdagen af tijdens de maand december van het betrokken vakantiejaar.

Belangrijk om te weten

Bezorg het ingevulde vakantieattest tijdig terug aan Helan. Als je ziekenfonds het vakantieattest te laat ontvangt, dan mag het in december 24 uitkeringsdagen niet uitbetalen. 

Praktische vragen en antwoorden

Je bent verplicht om je wettelijke verlof bij je werkgever op te nemen tussen 1/1 en 31/12 van het vakantiejaar. Of het verlof moet afgehouden worden van je werkloosheidsuitkering.

Kan je dit verlof niet opnemen vóór 31/12 door je arbeidsongeschiktheid, dan is het ziekenfonds verplicht om het saldo aan vakantiedagen af te houden van je arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wij mogen voor het openstaande saldo aan vakantiedagen namelijk geen vervangingsinkomen uitkeren. Voor de gemiste verlofdagen krijg je immers al een vergoeding:

 • als bediende moet jouw werkgever het saldo aan vakantiegeld uitbetalen op het einde van het jaar. 
 • als arbeider werd je vakantiegeld al betaald door de vakantiekas* in mei/juni van dit jaar.

Zonder de correcte informatie, gaan wij ervan uit dat je nog al je vakantiedagen moet opnemen. Dan houden we dus het maximaal aantal, namelijk 24 dagen van je ziekte-uitkering, af in de maand december.

Waarom 24 dagen?
Een gemiddelde werknemer heeft recht op 4 weken vakantie, dit zijn 20 wettelijke dagen. Aangezien de meeste werknemers in een 5-dagenstelsel werken en het ziekenfonds in een 6-dagenstelsel betaalt, moeten wij deze 20 dagen omzetten naar een 6-dagenstelsel: 20 dagen x (6/5) = 24 dagen.

Op het vakantieattest moet dus het saldo aan verlofdagen/verlofuren of het aantal opgenomen verlofdagen/verlofuren genoteerd worden, NIET het bedrag dat je kreeg uitbetaald als vakantiegeld.

Zodra we het vakantieattest ontvangen, kunnen we jouw uitkering voor december herberekenen en correct uitbetalen.

*Vakantiekas = Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie (RVJ), Congemetal, Vacantex, ...

Aangezien de meeste werknemers in een 5-dagenstelsel werken en het ziekenfonds in een 6-dagenstelsel betaalt, moeten wij deze 20 dagen omzetten naar een 6-dagenweek: 20 dagen x (6/5) = 24 dagen. Zo komt men bijna elk jaar uit op de datum van 4/12. De berekening van je vakantiedagen is afhankelijk van je tewerkstelling.

Voltijdse tewerkstelling: voorbeeld
Volgens de Rijksdienst jaarlijkse vakantie of de werkgever heeft Jan recht op 10 vakantiedagen in het 5-dagenregime. Aangezien het ziekenfonds in een 6-dagenregime betaalt, moeten deze dagen omgezet worden. 

10 x (6/5) = 12 vakantiedagen in te houden

Deeltijdse tewerkstelling: voorbeeld
Opgelet dit is niet hetzelfde als een toegelaten activiteit!

Volgens de Rijksdienst jaarlijkse vakantie of de werkgever heeft Jan recht op 10 vakantiedagen. Jan is tewerkgesteld met een contract van 19/38 uren.

10 x (6/5) = 12 dagen vakantie 
12 dagen vakantie x (38/19) = 24 vakantiedagen in te houden

Op het eerste zicht lijken dit meer vakantiedagen dan een voltijdse tewerkstelling. Dit komt omdat je ziekte-uitkeringen ook voltijds uitbetaald worden in plaats van deeltijds.

Afronden van verlofdagen
Het ziekenfonds betaalt een uitkering in volle dagen. Een betaling voor halve dagen is niet mogelijk. Daarom worden de verlofdagen afgerond.  

Voorbeelden:

 • Saldo aan verlof is 12,4 dagen = 12 dagen
 • Saldo aan verlof is 12,5 dagen = 13 dagen

Hoe worden de vakantiedagen afgehouden?
Het saldo aan verlofdagen wordt retroactief afgehouden vanaf 31 december, zaterdag incluis.

Enkel de dagen waarop je een uitkering kunt ontvangen van het ziekenfonds, komen in aanmerking om verlofdagen af te houden. Het saldo aan verlofdagen kan dus nooit gelegd worden op een zondag, tijdens een periode van gewaarborgd loon, tijdens een periode van verbrekingsvergoeding of tijdens een periode van bouwverlofdagen betaald door de sector van het bouwbedrijf.

De periode van 1/12/2021 tot en met 3/12/2021 (= 2 dagen) wordt wel uitbetaald, op voorwaarde dat je voor deze periode erkend bent door de adviserende arts of maximaal 24 dagen verlof had in een 6 dagenweek. Sommige werknemers hebben namelijk ook bijkomende vakantiedagen of CAO-dagen bovenop hun 20 wettelijke dagen, waardoor wij dan meer dan 24 dagen moeten inhouden.

Het vakantieattest omvat alle wettelijke vakantiedagen, de bijkomende vakantiedagen en dagen verkregen door een collectieve arbeidsovereenkomst.

Wettelijke vakantiedagen kunnen nooit overgezet worden naar het volgende jaar. Dit geldt enkel voor extralegale dagen.