Uitkering voor zelfstandigen

Ben je zelfstandig en word je arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval? Voor een korte ziekteperiode tot 7 dagen kan je geen uitkering ontvangen. Ben je langer dan 7 dagen arbeidsongeschikt, vraag dan je uitkering tijdig aan.

Hoe vraag je een uitkering aan?

Ben je langer dan 7 dagen arbeidsongeschikt, dan kan je vanaf de eerste dag een uitkering ontvangen. Hiervoor doe je een aanvraag via een aangifte van arbeidsongeschiktheid. Geef je arbeidsongeschiktheid aan binnen de 8 kalenderdagen na het begin van je arbeidsongeschiktheid. Stel de aangifte niet uit. Zo vermijd je een financiële sanctie. Lees meer over de aangiftetermijn.

Ongeveer 45 dagen nadat we jouw correct ingevulde getuigschrift ontvangen, zal jouw eerste uitkering gestort worden. Voorwaarde is wel dat we alle nodige documenten correct ingevuld ontvangen binnen de 30 dagen.

Download het getuigschrift en laat het invullen door je behandelende arts.

Download het gewone getuigschrift van arbeidsongeschiktheid of het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid wegens het coronavirus. Laat het invullen door je behandelende arts en bezorg het ons tijdig digitaal.

Heb je geen getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bij de hand? Vraag je arts om zelf een medisch getuigschrift op te maken met de nodige gegevens:

 • jouw gegevens
 • de identificatie van de behandelende arts (arts erkend door het RIZIV)
 • datum en handtekening van de behandelende arts
 • begin- en einddatum van de arbeidsongeschiktheid
 • diagnose: reden en aard van de arbeidsongeschiktheid

Het ziekenfonds vraagt je om een aantal documenten in te vullen:

 • een inlichtingenblad met vragen over jouw inkomsten
 • een formulier 225 met vragen over je gezinssituatie
 • een vragenlijst over je beroepsactiviteit
 • Het formulier 225 vul je zelf makkelijk digitaal in via Mijn Helan.
 • Jouw inlichtingenblad en de vragenlijst moet je ons nog apart bezorgen. Dat kan ook digitaal.
 • Of stuur alle documenten per post naar Helan ziekenfonds, Dienst arbeidsongeschiktheid, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

Doe dit meteen, zo kunnen we je dossier sneller verwerken.

De adviserende arts van het ziekenfonds moet eerst je arbeidsongeschiktheid erkennen.

 • Je arbeidsongeschiktheid wordt erkend.
 • Je arbeidsongeschiktheid wordt niet erkend.
  Indien je niet akkoord bent met de beslissing kan je in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank.

Zodra je arbeidsongeschiktheid erkend is, en je komt in aanmerking voor een uitkering, bevestigen we jou dit met een brief. Daarin staat het dagbedrag van je uitkering vermeld.

Later kan de adviserende arts je eventueel uitnodigen voor een controleonderzoek.

Volg je uitkeringsdossier op 

Wil je weten of alles in orde is voor de uitbetaling van je ziekte-uitkering? Volg de status van je dossier en abonneer je op de betaalmelding in Mijn Helan. Je weet meteen of er een uitkering werd gestort.

Op welke uitkeringen kan je recht hebben?

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Tijdens het eerste jaar ‘primaire’ arbeidsongeschiktheid ontvang je een vervangingsinkomen. 

Icon
uitkeringen

Invaliditeitsuitkering

Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid ontvang je een invaliditeitsuitkering.

Icon

Inhaalpremie

Ben je een invalide, dan kan je ziekenfonds je 1 keer per jaar de inhaalpremie uitkeren, bovenop je invaliditeitsuitkering.

Icon

Uitkering voor hulp van derden

Ben je arbeidsongeschikt en heb je hulp nodig van anderen, dan heb je misschien recht op de extra uitkering 'Hulp van derden'.

Icon

Wanneer ontvang je jouw uitkering

De dag waarop je uitkering wordt uitbetaald hangt af van hoe lang je arbeidsongeschikt bent: minder of meer dan 1 jaar. Op deze kalender zie je meteen op welke dag we jouw vervangingsinkomen overmaken aan je bank. Afhankelijk van je bank kan het enkele dagen duren voordat het bedrag op jouw rekening staat.

Je ontvangt een e-mail van ons zodra we de betaling overmaken. Het uur waarop je deze e-mail ontvangt kan verschillen voor elke betaling. Je kan deze melding via e-mail aan- en uitzetten via je profiel op Mijn Helan.

Maak je keuze:

 • Ben je net arbeidsongeschikt en wacht je op je eerste uitkering? De betaaldatum ervan kan afwijken van deze kalender.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

Praktische vragen en antwoorden

Als je je arbeidsongeschiktheid te laat aangeeft, verlies je een deel van je uitkering. Je krijgt immers een uitkering voor de ziektedagen vanaf de datum waarop de arts het getuigschrift heeft ondertekend. Ga dus meteen naar de dokter als je ziek bent.

Hou rekening met de aangiftetermijn en doe je aangifte op tijd.

Duurt je arbeidsongeschiktheid langer dan op je getuigschrift vermeld stond? Of ben je weer gaan werken en word je opnieuw arbeidsongeschikt? Ook bij verlenging of herval moet je je arbeidsongeschiktheid opnieuw tijdig aangeven.

Tijdens je periode van arbeidsongeschiktheid kan je uitgenodigd worden voor een medische controle. Ga altijd in op die uitnodiging. Als je niet opdaagt zonder te verwittigen, dan loop je het risico je uitkering tijdelijk of definitief te verliezen.