Uitkeringen

Kan je niet werken door ziekte of een ongeval? Reken op Helan. We zorgen voor een vlotte administratie van je vervangingsinkomen en meer. Op deze pagina lees je alles over je rechten bij arbeidsongeschiktheid.

Vervangingsinkomen voor werknemers

Ben je werknemer en word je arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval? Je kan recht hebben op een uitkering. Vraag ze tijdig aan.

Vervangingsinkomen voor werklozen

Ben je werkloos en word je arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval? Je kan recht hebben op een uitkering. Vraag ze tijdig aan.

Vervangingsinkomen voor zelfstandigen

Ben je zelfstandig en word je arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval? Je kan recht hebben op een uitkering. Vraag ze tijdig aan.

Verlenging of herval

Je bent langer arbeidsongeschikt dan aangegeven in je initiële aanvraag? Of je wordt opnieuw ziek nadat je het werk weer aanvat? Lees alles over verlenging en herval op deze pagina.

Vakantieattest voor werknemers

Het ziekenfonds mag voor een openstaand saldo vakantiedagen geen vervangingsinkomen uitkeren. Geef daarom die dagen aan via een vakantieattest.

Einde van de arbeidsongeschiktheid

Je arbeidsongeschiktheid kan om verschillende redenen spontaan of verplicht aflopen. We zetten alle pistes op een rijtje.

Deeltijdse werkhervatting

Ben je arbeidsongeschikt en wil je het werk deeltijds hervatten? Ontdek wat je moet doen om goed te starten, zonder je uitkering te verliezen.

Terug-naar-het-werktraject

Ben je arbeidsongeschikt en wil je opnieuw aan het werk, dan kan je instappen in een Terug-naar-het-werktraject. Lees er alles over.

Uitkering voor hulp van derden

Ben je arbeidsongeschikt en heb je hulp nodig van anderen, dan heb je misschien recht op de extra uitkering 'Hulp van derden'. Dit is een forfaitair bedrag bovenop je gewone uitkering.

Inhaalpremie bij langdurige ziekte

Ben je een langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt, dan betaalt je ziekenfonds je 1 keer per jaar mogelijk de inhaalpremie, bovenop je invaliditeitsuitkering. Dit zijn de voorwaarden.

Wanneer ontvang je jouw uitkering?

De dag waarop je uitkering wordt uitbetaald hangt af van hoe lang je arbeidsongeschikt bent: minder of meer dan 1 jaar. Op deze kalender zie je meteen op welke dag we jouw vervangingsinkomen betalen.

Maak je keuze

  • Loontrekkenden met een akkoord deeltijdse activiteit ontvangen hun uitkering bij ontvangst van de maandelijkse verklaring van hun werkgever.
  • Personen met een dossier schuldbemiddeling of loonbeslag ontvangen hun uitkering eenmaal per maand, in het begin van de maand.

  • Loontrekkenden met een akkoord deeltijdse activiteit ontvangen hun uitkering bij ontvangst van de maandelijkse verklaring van hun werkgever.