Arbeidsongeschiktheid en uitkering

Uitkering voor werknemers

Ben je werknemer en word je arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval? Meld je arbeidsongeschiktheid en vraag je uitkering aan.

Lees meer

Uitkering voor werklozen

Ben je werkloos en word je arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval? Meld je arbeidsongeschiktheid en vraag je uitkering aan.

Lees meer

Uitkering voor zelfstandigen

Ben je zelfstandig en word je arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval? Meld je arbeidsongeschiktheid en vraag je uitkering aan.

Lees meer

Verlenging of herval

Ben je langer arbeidsongeschikt? Of je wordt opnieuw ziek nadat je opnieuw werkt?

Lees meer

Medische controle

Als je een uitkering krijgt kan je medische controle krijgen. Ontdek hoe je wordt uitgenodigd en wie de controle uitvoert.

Lees meer

Vakantieattest

Voor openstaande vakantiedagen kan je geen uitkering ontvangen. Ontdek hoe je ze snel zelf aangeeft met een vakantieattest.

Lees meer

Einde van de arbeidsongeschiktheid

Loopt je arbeidsongeschiktheid af? Ontdek wat je moet regelen.

Lees meer

Deeltijdse werkhervatting

Ben je arbeidsongeschikt en wil je het werk deeltijds hervatten? Ontdek wat je moet regelen.

Lees meer

Terug-naar-het-werktraject

Ben je arbeidsongeschikt en wil je opnieuw aan het werk? Laat je begeleiding door een terug-aan-het-werk coach.

Lees meer

Uitkering voor hulp van derden

Ben je arbeidsongeschikt en heb je hulp nodig van anderen? Ontdek hoe je een uitkering aanvraagt voor 'Hulp van derden'.

Lees meer

Inhaalpremie bij langdurige ziekte

Langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt? Dan betaalt je ziekenfonds je 1x per jaar mogelijk een inhaalpremie.

Lees meer

Wanneer ontvang je jouw uitkering?

De dag waarop je uitkering wordt uitbetaald hangt af van hoe lang je arbeidsongeschikt bent: minder of meer dan 1 jaar. Op deze kalender zie je meteen op welke dag we jouw vervangingsinkomen overmaken aan je bank. Afhankelijk van je bank kan het enkele dagen duren voordat het bedrag op jouw rekening staat.

Je ontvangt een e-mail van ons zodra we de betaling overmaken. Het uur waarop je deze e-mail ontvangt kan verschillen voor elke betaling. Je kan deze melding via e-mail aan- en uitzetten via je profiel op Mijn Helan.

Maak je keuze

 • Ben je net arbeidsongeschikt en wacht je op je eerste uitkering? De betaaldatum van je eerste uitkering kan afwijken van deze kalender.
 • Ben je loontrekkende met een akkoord deeltijdse activiteit? Dan krijg jij je uitkering nadat we de maandelijkse verklaring van je werkgever ontvangen hebben.
 • Ben je in een dossier van schuldbemiddeling of loonbeslag? Dan krijg jij je uitkering eenmaal per maand, op de tweede betaaldag aan het einde van de maand.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

 • Ben je net arbeidsongeschikt en wacht je op je eerste uitkering? De betaaldatum ervan kan afwijken van deze kalender.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

 • Loontrekkenden met een akkoord deeltijdse activiteit ontvangen hun uitkering bij ontvangst van de maandelijkse verklaring van hun werkgever.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag