Deeltijdse werkhervatting

Was je zelfstandig bij aanvang van je arbeidsongeschiktheid, maar wil je deeltijds een activiteit hervatten? Of wil je graag een opleiding volgen of vrijwilligerswerk doen? Hier zijn bepaalde regels aan verbonden. Vraag altijd de officiële toestemming van het ziekenfonds.

Hoe vraag je de toestemming?

Een deeltijdse werkhervatting moet je aanvragen met het officiële aanvraagformulier dat je ons digitaal of per post bezorgt. Als je het ons meldt zonder het aanvraagformulier, is je aanvraag niet geldig.

Download het aanvraagformulier gedeeltelijke werkhervatting of het aanvraagformulier vrijwilligerswerk en stuur je ingevulde aanvraag zo snel mogelijk op naar Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Dienst arbeidsongeschiktheid, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

Opgelet: je moet het aanvraagformulier zelf volledig en correct invullen. Heb je je aanvraagformulier onvolledig ingevuld, dan kunnen we je aanvraag niet verwerken. Een van onze medewerkers zal jou dan hierover contacteren. Zorg dus dat alles ingevuld is:

 • startdatum van je deeltijdse activiteit
 • aantal uren (per week) dat je presteerde vóór de arbeidsongeschiktheid
 • aantal uren (per week) dat je wenst te presteren tijdens je arbeidsongeschiktheid
 • vast of variabel uurrooster aankruisen en het uurrooster invullen
 • jouw handtekening

De adviserende arts zal je aanvraag onderzoeken. Hij of zij kan je eventueel uitnodigen voor een medisch onderzoek om te beslissen of je deeltijds aan de slag mag.

 • De adviserende arts keurt je aanvraag goed: 
  Je ontvangt een akkoord waarin de begin- en einddatum staat van je toegelaten deeltijdse tewerkstelling, en welke activiteiten je mag uitvoeren. Je krijgt een loon voor je deeltijdse werk, en een aanvullende uitkering voor je deeltijdse arbeidsongeschiktheid.
 • De adviserende arts weigert je aanvraag:
  Je mag niet aan de slag.
 • Als je tijdens je eerste jaar arbeidsongeschiktheid deeltijds aan het werk bent, moet je nog steeds verlengingen van je arbeidsongeschiktheid indienen. Want ook tijdens het deeltijdse werk moet je je arbeidsongeschiktheid aangeven via een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.
 • Dien een nieuwe aanvraag in als je akkoord om deeltijds te werken afloopt.
 • Ook bij wijzigingen van jouw deeltijdse activiteit moet je een nieuwe aanvraag indienen.
  Enkele voorbeelden:
  - Je uurregeling wijzigt: je wilt meer of minder uren werken, je wenst je uurrooster te veranderen.
  - De naam van je werkgever wijzigt: je verandert van werkgever of je werkte voordien via interimcontracten voor een bepaalde werkgever om daarna rechtstreeks voor deze werkgever te werken, of je werkgever fusioneert of wordt overgenomen.
  - Je soort activiteit of inhoud van je job wijzigt: bv. van kantoorjob naar magazijnier.

Dien je aanvraag tijdig in

Het ziekenfonds moet jouw aanvraagformulier minstens 1 werkdag vóór de aanvang van je deeltijdse activiteit ontvangen. Eenmaal ontvangen, mag je de dag nadien van start gaan. Je hoeft dus niet te wachten op de goedkeuring van de adviserende arts van je ziekenfonds.

Wat als we jouw aanvraagformulier te laat ontvangen?

Als we jouw aanvraagformulier te laat ontvangen, dan heeft dit financiële gevolgen voor je uitkering:

 • Je bezorgt ons de aanvraag binnen de 14 dagen na de deeltijdse hervatting: je uitkering zal met 10% verminderen voor de periode van laattijdigheid.
 • Je bezorgt ons de aanvraag pas na 14 dagen: je ontvangt vanaf de begindatum van je deeltijdse activiteit geen uitkering. Betaalde uitkeringen worden dan teruggevorderd en je ontvangt een uitnodiging voor medische controle bij de adviserende arts van je ziekenfonds.

Wanneer wordt je deeltijdse uitkering betaald?

Je aanvullende uitkering voor deeltijdse arbeidsongeschiktheid wordt 1 keer per maand uitbetaald.

Je belastingaangifte

Op je uitkering wordt nauwelijks of geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Als je zowel een uitkering als een loon ontvangt, krijg je dus een hogere belastingsfactuur.

Als je verwacht dat je belastingfactuur hoger dan gewoonlijk zal zijn, dan raden we je aan om elk kwartaal voorafbetalingen te doen van het geschatte belastingssupplement. Maak hiervoor een schatting van de belastingen die je moet betalen met Tax-Calc, de anonieme online berekeningsmodule van de overheid. Als je voldoende voorafbetalingen doet, heb je recht op een bonus en betaal je uiteindelijk minder belastingen!

Meer info over voorafbetalingen op je belastingaangifte vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën. Of neem contact op met jouw regionale belastingsdienst.

Vul je aangifte van deeltijdse hervatting digitaal in via Mijn Helan. Handig en snel!

Naar Mijn Helan

Belangrijk om te weten

Start je deeltijdse activiteit niet zonder voorafgaande toestemming van de adviserende arts. Wacht tot je het akkoord hebt ontvangen!

Praktische vragen en antwoorden

Hoe je deeltijdse uitkering wordt berekend, hangt af van de soort deeltijdse activiteit die je hervat.

Je bent zelfstandige en je hervat een deeltijdse activiteit als zelfstandige of als loontrekkende OF je bent loontrekkende en je hervat een deeltijdse activiteit als zelfstandige.

 • De eerste 6 maanden van het deeltijds werk: je uitkering wordt niet verminderd.
 • Vanaf de eerste dag van de 7de maand tot en met 31 december van het 3de jaar dat volgt op het jaar van de start van de deeltijdse activiteit: je daguitkering wordt met 10% verminderd.
 • Vanaf 1 januari van het 4de jaar volgend op het jaar van de start van de toestemming: vermindering van de uitkering volgens de beroepsinkomsten als zelfstandige van 3 jaar eerder.

Een voorbeeld: Je werkt deeltijds als zelfstandige vanaf 1/4/2021.

 • Van 1/4/2021 tot en met 30/9/2021: geen vermindering van de daguitkering.
 • Van 1/10/2021 tot en met 31/12/2024: -10% van de daguitkering.
 • Vanaf 1/1/2025: vermindering van de inkomsten op basis van de beroepsinkomsten als zelfstandige ontvangen in 2022.

Gaat het om je huidige werkgever die van naam is veranderd, bv. door een fusie of overnamen? Meld het ons. Je hoeft niet opnieuw een aanvraagformulier in te dienen.

Ben je echter aan de slag bij een andere werkgever dan vermeld op het akkoord, dan moet je ons opnieuw een aanvraagformulier bezorgen.

Dan moet je opnieuw een aanvraag indienen om een nieuw akkoord aan te vragen aan de adviserende arts van je ziekenfonds. Bezorg ons een tweetal weken voor het einde van je huidige akkoord een nieuw aanvraagformulier. Zo ben je zeker op tijd en kan je huidige akkoord vlot overlopen in je nieuwe akkoord.

Download de verklaring op erewoord van niet-hervatting. Vul het document in en stuur het naar Helan ziekenfonds - Dienst arbeidsongeschiktheid, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk, of bezorg het ons digitaal.

Zodra we dit document verwerkt hebben, zal het akkoord van de adviserende arts geannuleerd worden en wordt jouw voltijdse uitkering verder uitbetaald.

Arbeidsregime verhogen of verlagen

Als je meer of minder uren wenst te werken dan voorzien in je huidige akkoord, dan moet je opnieuw een aanvraag indienen voordat je je arbeidsregime wijzigt.

Werkdagen wijzigen

Werk je momenteel met een vast uurrooster en wens je te veranderen naar een variabel uurrooster? Of werk je momenteel elke voormiddag en wens je 2,5 dagen per week te werken? Dan moet je opnieuw een aanvraag indienen voordat je jouw werkdagen wijzigt.

Werken bij een andere werkgever

Als je deeltijds wenst te werken bij een andere werkgever, dan moet je opnieuw een aanvraag indienen voordat je van werkgever wijzigt.

Verandert jouw werkgever van naam door een fusie of overname, dan hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Activiteit wijzigen

Blijf je bij eenzelfde werkgever werken, maar wijzigt jouw activiteit of takenpakket, ook dan dan moet je opnieuw een aanvraag indienen voordat je jouw activiteit wijzigt.

Download de verklaring op erewoord van niet-hervatting. Vul het document in en stuur het naar Helan Ziekenfonds - Dienst arbeidsongeschiktheid, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk. Of bezorg het ons digitaal.

Zodra we dit document verwerkt hebben, zal het akkoord van de adviserende arts afgesloten worden en ontvang je per post een akkoord met de juiste einddatum. Na deze einddatum hoeft jouw werkgever ons geen maandelijkse verklaringen meer te bezorgen. Vanaf de einddatum zal jouw voltijdse uitkering verder uitbetaald worden.

Wens je daarna opnieuw deeltijds te werken tijdens je arbeidsongeschiktheid, denk er dan aan om opnieuw voorafgaandelijk een aanvraag in te dienen bij je ziekenfonds.

Je hebt twee opties om ons hiervan op de hoogte te brengen:

 1. Download de verklaring op erewoord van niet-hervatting. Vul het document in en stuur het naar Helan ziekenfonds - Dienst arbeidsongeschiktheid, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk, of bezorg het ons digitaal. Wij laten jouw akkoord dan gewoon doorlopen en betalen jou voor deze periode je volledige uitkering. Je werkgever hoeft ons voor deze periode geen maandelijkse verklaring te bezorgen.
  OF
 2. Bezorg ons geen verklaring van erewoord van niet-hervatting, maar laat jouw werkgever ons voor deze periode maandelijks een verklaring bezorgen, waarop men 0 gewerkte uren invult. Zo kunnen wij jouw uitkering volledig betalen.

Heb je een oproepingsbrief ontvangen van de adviserende arts, maar ben je op dat moment deeltijds aan het werk met toestemming van de adviserend arts? Je bent verplicht om aanwezig te zijn op deze afspraak. Om de strikte planning van de adviserende artsen en paramedici zo vlot mogelijk te laten verlopen, is het namelijk niet mogelijk om rekening te houden met jouw uurrooster.

Laat je werkgever dus meteen weten dat je op dat moment niet komt werken. Laat de oproepingsbrief afstempelen door de adviserende arts en bezorg die aan jouw werkgever als bewijs van wettelijke afwezigheid.