Financiële en praktische hulp bij mantelzorg

Op welke premies heb je recht als mantelzorger? Welke vormen van mantelzorgverlof zijn er? En hoe kan je je praktisch laten bijstaan als je zorgt draagt voor een dierbare? Helan wijst je de weg naar de juiste ondersteuning.

Welk bedrag krijgt een mantelzorger?

Mantelzorg komt uit het hart en draait niet om geld. Een mantelzorger is per definitie iemand die onbetaald hulp en zorg biedt. Maar hoe graag je ook geeft, mantelzorg vraagt veel. Ook financieel. Daarom bestaan er verschillende financiële tegemoetkomingen voor mantelzorgers. Ontdek hieronder welke premies er bestaan, op welke jij aanspraak maakt en hoe je ze aanvraagt.

Welke vergoedingen bestaan er?

Er zijn heel wat premies, vergoedingen en financiële tegemoetkomingen voor mantelzorgers en zorgbehoevenden. Wil je graag persoonlijk advies? Neem contact op met onze maatschappelijk werkers

In sommige Vlaamse gemeenten kan je een gemeentelijke mantelzorgpremie aanvragen. Soms zijn er ook andere tegemoetkomingen voor zorgafhankelijke personen. Het bedrag en de voorwaarden kunnen regionaal verschillen.

Meer informatie over de mogelijkheden in jouw gemeente vind je op rechtenverkenner.be. Je kan ook terecht bij het lokale bestuur, bij het OCMW van je gemeente of bij onze maatschappelijk werkers.

Ben je werknemer en neem je gemotiveerd tijdskrediet of thematisch verlof? Dan wordt je loonverlies gecompenseerd door een uitkering via de RVA en de Vlaamse aanmoedigingspremie.

Werk je als zelfstandige? Via het systeem van mantelzorg kan je een time-out inlassen om voor een hulpbehoevend of ziek familie- of gezinslid te zorgen. Je ontvangt een tijdelijke uitkering van je sociaal verzekeringsfonds.

De zorgbehoevende die je onder je hoede neemt, heeft ook recht op financiële tegemoetkomingen en ondersteuning. Er bestaan heel wat mogelijkheden voor mensen met een langdurige zorgnood:

 • Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden: maandelijkse tegemoetkoming vanuit de Vlaamse sociale bescherming voor niet-medische kosten, zoals de vergoeding voor een mantelzorger. Enkel bij een zware zorgnood.
 • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood: maandelijkse premie van de Vlaamse sociale bescherming voor personen met een handicap die hulpbehoevend zijn en ouder dan 65 jaar. Premie wordt bepaald op basis van zorgnood, gezinssamenstelling en inkomen.
 • Zorgforfait voor chronisch zieken.
 • Incontinentieforfait
 • Palliatief forfait
 • Persoonlijk assistentiebudget
 • Groeipakket met zorgtoeslag
 • ...

Is mantelzorg belastbaar en aftrekbaar?

Sommige mantelzorgers hebben recht op een verhoogde belastingvrije som. Dat betekent dat een groter deel van je inkomen niet belast wordt. De regering verhoogde die som recent van 3.270 euro naar 4.900 euro.

Zo kom je als mantelzorger in aanmerking voor dit belastingvoordeel:

 • Je zorgt voor en woont samen met een (groot)ouder, broer of zus ouder dan 65 jaar die deel uitmaakt van je gezin op 1 januari 2022. Dat betekent dat je aan het hoofd staat van het gezin en dat de persoon die je ten laste wil nemen daadwerkelijk en op duurzame wijze met je samenwoont.
 • De zorgbehoevende heeft minimum 9 punten op de graad van zelfredzaamheid. Onze Dienst Maatschappelijk Werk bekijkt graag de mogelijkheid om hiervoor een aanvraag in te dienen bij FOD sociale zekerheid.
 • De zorgbehoevende heeft een beperkt inkomen.

Lees alle details op de website van de FOD Financiën.

Kan ik verlof nemen als mantelzorger?

Of je het nu dagelijks of deeltijds doet, mantelzorg kan intensief zijn. Combineren met je gewone job is niet altijd evident. Gelukkig kan je als mantelzorger verlof nemen. Zo maak je tijd vrij voor wie op jouw zorg rekent. Er zijn vier verlofsystemen op maat van mantelzorgers

Bij thematisch verlof krijg je een uitkering van de RVA (werknemers) of sociaal verzekeringsfonds (zelfstandigen). Er zijn verschillende vormen van thematisch verlof.

Zorgverlof of verlof voor medische bijstand (werknemers)
 • Per zwaar zieke patiënt mag je je werk 1 tot 3 maanden onderbreken, met inkortings- en uitbreidingsmogelijkheden.
 • De zorgbehoevende is een familielid (bloed- of aanverwant) of een gezinslid met wie je samenwoont.
 • Je kan zorgverlof voltijds, halftijds of 1/5 opnemen.
Ouderschapsverlof (werknemers)
 • Je hebt recht op 4 tot 20 maanden ouderschapsverlof, afhankelijk van de gevraagde onderbreking.
 • Je kan ouderschapsverlof voltijds, halftijds of 1/5 opnemen, tot je kindje 12 jaar is.
Palliatief verlof (werknemers)

Je kan je werk gedurende 1 maand onderbreken voor palliatieve zorg.
Per patiënt zijn twee verlengingen van 1 maand mogelijk.

Mantelzorgverlof (werknemers en zelfstandigen)
 • Ben je werknemer? Je kan je werk tijdelijk verminderen of onderbreken om mantelzorg te verlenen aan een zorgbehoevende. Ontdek hoe je mantelzorgverlof aanvraagt.
 • Ben je zelfstandige? Via het systeem van mantelzorg kan je een time-out inlassen om voor een hulpbehoevend of ziek familie- of gezinslid te zorgen. Je ontvangt een tijdelijke uitkering van je sociaal verzekeringsfonds.

Als mantelzorger kan je een tijdskrediet van 36 maanden aanvragen voor de zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid (tot de tweede graad) of voor het verlenen van palliatieve zorg. Dan spreken we over ‘tijdskrediet met motief’.

De uitkering ontvangt je van de RVA.

Als een gezins- of familielid zorg nodig heeft bij ziekte, of na een ongeval of hospitalisatie, kan je verlof nemen om dwingende redenen. Je hebt recht op maximaal 10 verlofdagen per kalenderjaar.

Een gezinslid is iemand met wie je samenwoont. Een familielid is je echtgeno(o)t(e) met wie je wettelijk samenwoont en je bloedverwanten tot de eerste graad.

Verlof om dwingende redenen is enkel voor contractuelen. Dat betekent dat je een arbeidsovereenkomst hebt van bepaalde of onbepaalde duur. Voor statutairen is er het 'Uitzonderlijk verlof wegens overmacht'.

Verwittig je werkgever zo snel mogelijk als je verlof om dwingende redenen nodig hebt. Je krijgt geen inkomen van je werkgever, tenzij anders overeengekomen.

Uiteraard is ook verlof zonder wedde of onbetaald verlof een optie. Bespreek de mogelijkheden met je werkgever.

Je kiest het best enkel voor verlof zonder wedde als de andere verlofsystemen niet mogelijk zijn voor jou, want je hebt tijdens deze periode geen inkomen.

Hoe registreer ik mezelf als contactpersoon of volmachtdrager?

Ben je mantelzorger en wil je je dierbare een hoop vragen en administratie besparen? Registreer je dan digitaal als contactpersoon of als volmachtdrager.

Heb je een zorgvolmacht, dan ben jij de beheerder van het ziekenfonds- en verzekeringsdossier van de persoon die je ondersteunt. Opgelet: je kan maar één zorgvolmachtdrager opgeven per dossier. Maak dus goede afspraken.

Via Mijn Helan breng je alles in geen tijd in orde.

Voordelen en terugbetalingen

Helan ondersteunt je met interessante voordelen en terugbetalingen. Een greep uit ons aanbod:

Alle voordelen ontdekken

Dienst Maatschappelijk Werk

Informatie, ondersteuning en advies over zorgoplossingen en financiële steun. Reken op de experts van de Dienst maatschappelijk werk van Helan.

Helpper

Vergoed je familie en mantelzorger(s) met je PVB/PAB

Thuisoppas zorgbehoevende

Gezelschap in je vertrouwde omgeving door een vrijwilliger. Ook ter ondersteuning van mantelzorgers.

Zorg en ondersteuning

Kraamzorg, thuiszorg, thuisverpleging, zorgmateriaal, financiële steun of persoonlijk advies. Reken op het zorgaanbod van Helan en vind de ondersteuning die je zoekt.

Thuiszorg nodig?

Verzorgende, administratieve en huishoudelijke hulp door professionele verzorgenden voor jou en je omgeving. Voor een korte of langdurige periode.

Vraag je huishoudhulp aan

Druk thuis? De goed opgeleide huishoudhulpen van Helan nemen je graag wat werk uit handen.

Helan Zorgwinkel

Of je nu op zoek bent naar artikelen waar je gezond en fit mee blijft of een rolstoel om te revalideren, op Helan Zorgwinkel vind je medisch- en gezondheidsmateriaal van hoogwaardige kwaliteit.