Financiële en praktische hulp bij mantelzorg

Op welke premies heb je recht als mantelzorger? Welke vormen van mantelzorgverlof zijn er? En hoe kan je je praktisch laten bijstaan als je zorgt draagt voor een dierbare? Helan wijst je de weg naar de juiste ondersteuning.

Welk bedrag krijgt een mantelzorger?

Mantelzorg komt uit het hart en draait niet om geld. Een mantelzorger is per definitie iemand die onbetaald hulp en zorg biedt. Maar hoe graag je ook geeft, mantelzorg vraagt veel. Ook financieel. Daarom bestaan er verschillende financiële tegemoetkomingen voor mantelzorgers. Ontdek hieronder welke premies er bestaan, op welke jij aanspraak maakt en hoe je ze aanvraagt.

Waar vraag ik een vergoeding aan?

We lijsten de mogelijke vergoeding voor je op. Wil je graag persoonlijk advies? Neem contact op met onze Dienst Maatschappelijk Werk

In sommige Vlaamse gemeenten en provincies kan je een mantelzorgpremie aanvragen. Soms zijn er ook andere tegemoetkomingen voor zorgafhankelijke personen. Het bedrag en de voorwaarden kunnen regionaal verschillen.

Meer informatie over de mogelijkheden in jouw provincie of gemeente vind je op rechtenverkenner.be. Je kan ook terecht bij het lokale bestuur, bij het OCMW van je gemeente of bij onze Dienst Maatschappelijk Werk.

De zorgkas is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming. Dat is een pakket van financiële steunmaatregelen voor langdurige zorg.

Onze Dienst Maatschappelijk Werk wijst je de weg naar de maatregelen die voor jou relevant zijn. We staan je ook graag bij met de indicatiestelling voor het zorgbudget

As je gemotiveerd tijdskrediet of thematisch verlof neemt, wordt je loonverlies deels door de RVA gedekt. Je krijgt evenwel niet het volledige loonbedrag gestort. De Vlaamse overheid compenseert dat loonverlies via de aanmoedigingspremie

Ook de zorgbehoevende die je onder je hoede neemt, heeft recht op financiële ondersteuning. Er bestaan heel wat tegemoetkomingen voor mensen met een langdurige zorgnood:

 • Zorgforfait voor chronisch zieken
 • Incontinentieforfait
 • Palliatief forfait
 • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
 • Persoonlijk assistentiebudget
 • Verhoogde kinderbijslag

Onze maatschappelijk werkers maken je graag wegwijs.

Is mantelzorg belastbaar en aftrekbaar?

Sommige mantelzorgers hebben recht op een verhoogde belastingvrije som. Dat betekent dat een groter deel van je inkomen niet belast wordt. De regering verhoogde die som recent van 3.270 euro naar 4.900 euro.

Zo kom je als mantelzorger in aanmerking voor dit belastingvoordeel:

 • Je zorgt voor en woont samen met een (groot)ouder, broer of zus ouder dan 65 jaar.
 • De zorgbehoevende heeft minimum 9 punten op de graad van zelfredzaamheid. Onze Dienst Maatschappelijk Werk helpt je graag bij die berekening.
 • De zorgbehoevende heeft een beperkt inkomen.

Lees alle details op de website van de FOD Financiën.

Kan ik verlof nemen als mantelzorger?

Of je het nu dagelijks of deeltijds doet, mantelzorg kan intensief zijn. Combineren met je gewone job is niet altijd evident. Gelukkig kan je als mantelzorger verlof nemen. Zo maak je tijd vrij voor wie op jouw zorg rekent. Er zijn vier verlofsystemen op maat van mantelzorgers

Ook bij thematisch verlof krijg je een uitkering van de RVA. Er zijn verschillende vormen van thematisch verlof.

Zorgverlof of verlof voor medische bijstand
 • Per zwaar zieke patiënt mag je je werk 1 tot 3 maanden onderbreken, met een uitbreidingsmogelijkheid tot maximaal 12 maanden.
 • De zorgbehoevende is een familielid (bloed- of aanverwant) of een gezinslid met wie je samenwoont.
 • Je kan zorgverlof halftijds, voltijds of 1/5 opnemen.
Ouderschapsverlof
 • Je hebt recht op 4 maanden ouderschapsverlof.
 • Je kan ouderschapsverlof halftijds, voltijds of 1/5 opnemen, tot je kindje 12 jaar is.
Palliatief verlof

Je kan je werk gedurende 1 maand onderbreken voor palliatieve zorg.
Per patiënt is een verlenging van maximaal 1 maand na afloop van de initiële periode mogelijk.

Mantelzorgverlof

Verminder of onderbreek je werk tijdelijk als werknemer om mantelzorg te verlenen aan een zorgbehoevende. Bekijk hoe je mantelzorgverlof aanvraagt.

Iedere werknemer kan 1 jaar tijdskrediet zonder motief opnemen. Dat tijdskrediet is bedoeld om werk en privé beter op elkaar af te stemmen. Je hoeft geen reden op te geven voor je verlofvraag. Je neemt het tijdskrediet in 1 keer op of in verschillende keren, voltijds of deeltijds.

Als mantelzorger kan je een bijkomend tijdskrediet van 36 maanden aanvragen voor de zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid (tot de tweede graad) of voor het verlenen van palliatieve zorg. Dan spreken we over ‘tijdskrediet met motief’.

Beide types van tijdskrediet kan je los van elkaar opnemen. De uitkering ontvangt je van de RVA.

Als iemand met wie je samenwoont zorg nodig heeft bij ziekte of na een ongeval of hospitalisatie, kan je verlof nemen om dwingende redenen. Je hebt maximaal 10 verlofdagen per kalenderjaar.

Verwittig je werkgever zo snel mogelijk. Je krijgt geen inkomen van je werkgever, tenzij anders overeengekomen.

Uiteraard is ook verlof zonder wedde of onbetaald verlof een optie. Bespreek de mogelijkheden met je werkgever.

Je kiest het best enkel voor verlof zonder wedde als de andere verlofsystemen niet mogelijk zijn voor jou, want je hebt tijdens deze periode geen inkomen.

Voordelen en terugbetalingen

Helan ondersteunt je met interessante voordelen en terugbetalingen. Een greep uit ons aanbod:

Alle voordelen ontdekken

Dienst Maatschappelijk Werk

Onafhankelijk leven met een beperking, optimaal helpen als mantelzorger: reken op onze Dienst maatschappelijk werk voor advies, bemiddeling of ondersteuning.

Helpper

Hulp nodig bij het koken, winkelen of gewoon nood aan gezelschap? Schakel een helpper in!

Thuisoppas zorgbehoevende

Gezelschap in je vertrouwde omgeving door een vrijwilliger. Ook ter ondersteuning van mantelzorgers.

Thuiszorg

Vertrouw op Helan als je ouder wordt, ziek bent, of tijdelijk zorg nodig hebt. Wij helpen met thuiszorg, zorgmateriaal, administratieve hulp en helder advies.

Zorg aan huis nodig?

Verzorgende, administratieve en huishoudelijke hulp door professionele verzorgenden voor jou en je omgeving. Voor een korte of langdurige periode.

Vraag je huishoudhulp aan

Druk thuis? De goed opgeleide huishoudhulpen van Helan nemen je graag wat werk uit handen.

Zorgwinkel

Of je nu op zoek bent naar artikelen waar je gezond en fit mee blijft of een rolstoel om te revalideren, op Helan Zorgwinkel vind je medisch- en gezondheidsmateriaal van hoogwaardige kwaliteit.