Een collectieve hospitalisatieverzekering, wat is dat?

Een collectieve hospitalisatieverzekering is een type verzekering dat vaak wordt aangeboden door werkgevers aan hun medewerkers. Zo'n type hospitaliastieverzekering kan zowel voor de werkgever als werknemer voordelen bieden, maar houdt ook risico's in. Ontdek er alles over op deze pagina. 

Wat is een collectieve hospitalisatieverzekering?

Een collectieve hospitalisatieverzekering wordt ook wel een werkgeverspolis genoemd. Dit is een hospitalisatieverzekering die je aangeboden krijgt van en via jouw werkgever. Deze verzekering dekt de kosten voor werknemers die te maken krijgen met een ziekenhuisopname. Tijdens de looptijd van je contract ben je verzekerd volgens de specifieke voorwaarden van je werkgeverspolis.

Wat zijn de voordelen van een collectieve hospitalisatieverzekering?

Een hospitalisatieverzekering via de werkgever heeft verschillende voordelen. Zowel voor de werknemers als voor de werkgevers. We sommen ze hieronder even op.

Voordelen voor werknemers

Een werkgeverspolis biedt verschillende voordelen voor de werknemers. Het belangrijkste voordeel is dat je als werknemer toegang krijgt tot een uitgebreide dekking aan een voordelige prijs. Sommige werkgevers nemen het volledige bedrag op zich, anderen een deeltje waardoor het sowieso een betaalbaar alternatief blijft. Werknemers hoeven zich dus geen zorgen te maken over medische kosten die bij onverwachte ziekenhuisopnames komen kijken. Een bijkomend voordeel is dat werkgevers de verzekering vaak aanbieden voor heel het gezin. Zo zijn ook je partner en eventuele kinderen voordelig verzekerd.

Voordelen voor werkgevers

Niet enkel voor de medewerkers, maar ook voor de werkgevers kan een collectieve hospitalisatieverzekering voordelen bieden. Zo kan het aanbieden van een aantrekkelijke werkgeverspolis ervoor zorgen dat je als bedrijf talentvolle medewerkers aantrekt en ook behoudt. Werknemers met een goede toegang tot medische zorg zijn vaak ook gezonder. En in sommige gevallen kan dit ook een fiscaal voordeel voor de werkgever opbrengen.

Wat zijn de nadelen van een collectieve hospitalisatieverzekering?

Een werkgeverspolis is een voordeel voor de werknemers. Maar hier kunnen in bepaalde gevallen ook nadelen aan verbonden zijn.

Niet aangepast aan jouw individuele situatie

Vaak zijn werkgeverspolissen algemeen en gelden ze voor het hele bedrijf. Er is geen mogelijkheid om de dekking aan te passen aan de individuele behoefte van de medewerkers.

Verlies bij veranderen van werk of pensioen

Wanneer je verandert van werk of wanneer je op pensioen gaat, loop je het risico om je hospitalisatieverzekering via de werkgever te verliezen. Je bent hierna niet meer beschermd en moet opnieuw aansluiten bij een verzekering. Vaak moet je dan een medische vragenlijst invullen en ligt de instappremie hoger. Gelukkig bestaan hier oplossingen voor!

Hospitalia Continuïteit is de wachtpolis van Helan Ziekenfonds. Wanneer je collectieve hospitalisatieverzekering stopt, ben je dezelfde dag alweer betaalbaar verzekerd bij één van onze hospitalisatieverzekeringen dankzij Hospitalia Continuïteit. En dit allemaal zonder wachttijd, nieuwe medische vragenlijst en extra kosten

Ontdek meer over Hospitalia Continuïteit

Nood aan advies of begeleiding?

Heb je een vraag over onze formules, de dekking of de prijs? We helpen je graag! Je kan onze klantenadviseurs contacteren via verschillende kanalen. Samen bekijken we jouw vraag of situatie.

Helan Onafhankelijk ziekenfonds is verzekeringsagent (n° CDZ 5006c) voor ‘MLOZ Insurance’, de VMOB van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, (RPR Brussel, 422.189.629, erkend onder nr. CDZ 750/01 voor de takken 2 en 18). Bekijk de infofiche en de algemene voorwaarden. Het Belgische recht is van toepassing op het verzekeringscontract. De looptijd van het contract is levenslang. Bij klachten contacteer je de klachtendienst van Helan Onafhankelijk ziekenfonds of de Ombudsman van de Verzekeringen. Voor meer informatie over de aansluiting bij dit/deze product(en) kun je terecht bij Helan Onafhankelijk ziekenfonds. Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk, 0411.696.011, RPR Antwerpen, www.helan.be.