Betaalbare hospitalisatieverzekering na je pensioen

Heel wat mensen hebben een hospitalisatieverzekering via hun werkgever. Bij pensioen of verlies van werk stopt deze polis en moet je zelf zorgen dat je verzekerd blijft. We lijsten de verschillende mogelijkheden hieronder op.

Continu verzekerd met Hospitalia Continuïteit

Hospitalia Continuïteit is de wachtpolis van Helan. Deze polis zorgt ervoor dat je bij verlies van je hospitalisatieverzekering via je werk meteen terug betaalbaar verzekerd bent. Bovendien is er geen wachttijd, geen nieuwe medische vragenlijst en geen extra leeftijdstoeslag.

Ons advies: sluit de wachtverzekering Hospitalia Continuïteit ruim voor je pensioen af. Zo hou je de premie zo laag mogelijk en ben je steeds gerust.

Altijd gerust met Hospitalia Continuïteit

Ontdek onze wachtpolis

Je huidige verzekering overnemen

Door de Wet Verwilghen krijgt elke werknemer het recht om de collectieve hospitalisatieverzekering via het werk individueel verder te zetten. Zo ben je als werknemer beschermd als je met pensioen gaat of je werk verliest. Je mag niet geweigerd worden omwille van leeftijd of gezondheidstoestand. Dit recht geldt niet enkel voor jou, maar ook voor je medeverzekerden (zoals gezinsleden die mee verzekerd waren via je werkgeverspolis).

Hou wel rekening met de premies. Die vallen in de praktijk vaak duurder uit dan tijdens je tewerkstelling. Informeer je goed op voorhand.

Aansluiten bij een nieuwe verzekering

Je kan ook een volledig nieuwe hospitalisatieverzekering afsluiten na je pensioen. Dit kan zowel bij een ziekenfonds als bij een privéverzekeraar.

Waarop moet je letten? 

  • Dekking: vergelijk geen appels met peren. Kijk goed wat de verzekering allemaal dekt, zodat je niet voor verrassingen komt te staan bij een ziekenhuisopname.
  • Prijs: vraag niet enkel naar de prijs op het moment van instappen, maar ook voor de komende jaren. De premies voor een verzekering gaan namelijk omhoog samen met je leeftijd.
  • Instapvoorwaarden: Is er een wachttijd, leeftijdsbeperking of medische beperking? Informeer er op voorhand naar. Sommige polissen aanvaarden vanaf een bepaalde leeftijd geen nieuwe aansluitingen meer en meestal geldt er een wachttijd van minimum 6 maanden bij een nieuwe aansluiting. Ook kan het zijn dat je op basis van een medische vragenlijst een beperking of uitsluiting opgelegd krijgt. 

hospitalisatieverzekering Hospitalia

Helemaal gerust met Hospitalia

Lig niet wakker van hoge ziekenhuisfacturen. De hospitalisatieverzekeringen via Helan zorgen dat je goed beschermd bent. Kies de verzekering die bij je past uit de 3 Hospitalia-formules.

Ontdek onze hospitalisatieverzekeringen

Helan Onafhankelijk ziekenfonds is verzekeringsagent (n° CDZ 5006c) voor ‘MLOZ Insurance’, de VMOB van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, (RPR Brussel, 422.189.629, erkend onder nr. CDZ 750/01 voor de takken 2 en 18). Bekijk de infofiche en de algemene voorwaarden. Het Belgische recht is van toepassing op het verzekeringscontract. De looptijd van het contract is levenslang. Bij klachten contacteer je de klachtendienst van Helan Onafhankelijk ziekenfonds of de Ombudsman van de Verzekeringen. Voor meer informatie over de aansluiting bij dit/deze product(en) kun je terecht bij Helan Onafhankelijk ziekenfonds. Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk, 0411.696.011, RPR Antwerpen, www.helan.be.